Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

FRÅGA
Jag undrar vad den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt ligger på?
SVAR

Till att börja med vill jag säga att när det kommer till val av påföljd kan jag inte med säkerhet säga vad den genomsnittliga påföljden är. Detta eftersom en bedömning alltid görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det.

Av 6 kap. 1 § brottsbalken framgår det att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre grovt döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brottet däremot att anses som grovt döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man särskilt om gärningsmannen har använt våld eller hot som har varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en har förgripit sig på offret.

Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två och högst sex år medan den för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem och högst tio år.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (445)
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

Alla besvarade frågor (96616)