Vad är definitionen av lös sak?

Vad är definitionen av en "lös sak"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är definitionen av lös sak?

För att besvara din fråga måste jag först förklara vad skillnaden mellan fast och lös egendom är. Inom förmögenhetsrätten görs det en skillnad mellan fast och lös egendom. Definitionen av lös egendom finner vi när vi gör en tolkning motsatsvis av fast egendom. Fast egendom är jord som är uppdelad i fastigheter, vilket är ett juridiskt avtalat område av jordytan som utgör fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken). Detta innebär att all egendom som inte är en fastighet betraktas som lös egendom. Exempel på lös egendom är värdepapper, fordringsrätter m.m. men detta faller inte inom begreppet lös sak.

Begreppet lös egendom ges en vid definition och rymmer kategorier av egendom som lösören, fordringar, nyttjanderätter med mera. En lös sak definieras bland annat i konsumentköplagen (2 § och 15 § Konsumentköplagen). Det är ett sätt att utrycka ordet lösöre, det är alltså synonymt. Möbler, kläder, båtar, bilar, smycken med mera är exempel på lösa saker och detta är svaret på frågan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo