Vad är common constitutional traditions?

FRÅGA
Hej!Vad är "common constitutional traditions"?Vad ingår i begreppet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som ligger närmst till hands är de allmänna principerna inom EU-rätten, vilka är allmänna rättsprinciper som tillämpas av EU-domstolen och medlemsstaternas nationella domstolar när de fastställer lagenligheten av lagstiftnings- och administrativa åtgärder inom Europeiska unionen. Allmänna principer i EU-lagstiftningen kan härledas från gemensamma rättsprinciper i de olika EU-länderna eller allmänna principer i internationell rätt eller EU-lagstiftning. Bland annat anses mänskliga rättigheter, proportionalitet, rättssäkerhet, jämlikhet inför lagen etc. ingå i dessa principer.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (547)
2019-04-19 Kan jag bjuda minderåriga på vin och bål på min födelsedagsfest?
2019-04-14 Kan enskilda väcka talan i EU-domstolen mot medlemsstaters beslut som strider mot unionsrätten?
2019-04-12 Bjuda minderårig på tobaksvaror- ett brott?
2019-04-08 Är det lagligt att skjuta med ett vanligt luftgevär med kalibern 6.35 i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (68021)