Vad är common constitutional traditions?

FRÅGA
Hej!Vad är "common constitutional traditions"?Vad ingår i begreppet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som ligger närmst till hands är de allmänna principerna inom EU-rätten, vilka är allmänna rättsprinciper som tillämpas av EU-domstolen och medlemsstaternas nationella domstolar när de fastställer lagenligheten av lagstiftnings- och administrativa åtgärder inom Europeiska unionen. Allmänna principer i EU-lagstiftningen kan härledas från gemensamma rättsprinciper i de olika EU-länderna eller allmänna principer i internationell rätt eller EU-lagstiftning. Bland annat anses mänskliga rättigheter, proportionalitet, rättssäkerhet, jämlikhet inför lagen etc. ingå i dessa principer.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll