Vad är bröstarvinge och vilken arvsrätt har de?

2019-10-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vi hade 2 barn. Ett av barnen ( min son ) avled. Han hade 2 barnRäknas dessa 2 barn som bröstarving ?? Tacksamt för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du funderar över om din sons barn räknas som bröstarvingar när han avlidit.

Vad är en bröstarvinge?

En bröstarvinge är barn till den avlidne. De räknas som närmsta arvingar när deras förälder avlider (2 kap. 1 § 1 st. ÄB).

Kort om bröstarvinges rätt till arv

Om den avlidne föräldern har mer än ett barn, ska barnen ärva lika mycket (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om barnets föräldrar var gifta, förekommer dock ett undantag till bröstarvingens arvsrätt, eftersom den kvarlevande maken/makan då ärver istället (3 kap. 1 § ÄB). Barnen får då vänta på sitt arv till den andra förälderns bortgång (3 kap. 2 § ÄB)

Det bör även sägas att den legala arvsordningen för bröstarvingar kan begränsas genom testamente. Man kan dock genom svensk lagstiftning inte göra ett barn helt arvslöst. En bröstarvinge har nämligen alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, vilket blir 25 % för respektive barn om det finns två (7 kap. 1 § ÄB). Resterande del kan fritt testamenteras till vem man vill.

Sammanfattat svar

Kort sagt räknas därmed din sons barn som bröstarvingar, och är närmsta arvingar till din son om han inte var gift. Hur mycket de ärver beror på om testamente finns.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (360)
2020-02-09 Hur ser arvsfördelningen ut mellan halvsyskon?
2020-02-04 Kan jag göra mina bröstarvingar arvslösa?
2020-01-31 Arv till icke-biologiska barn?
2020-01-31 Får man ändra sitt barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (77126)