Vad är "barnets bästa"?

2020-11-24 i Barnrätt
FRÅGA
Detta är följdfråga av svaret från Jesper H https://lawline.se/answers/avtala-om-abort-och-annat-vid-eventuell-graviditet-pactum-turpeJH, nämner "barnets bästa" antar att Barnet bästa är en juridisk term kanske tom lagstagdat?Jag reagera starkt på detta, eftersom barnets bästa är abstrakt som borde innebära att Barnet bästa skiljer sig från fall till fall? Viss godtycklig bedömning är således något förekommande, more or less? Om detta stämmer, är min initiala uppfattning att barnets bästa är enkelt att manipulera för personlig "vinst" (egentligen vill jag inte kalla det för vinst men i vokabulär brist blev det så för att slippa djupare utlägg)."Skvaller säger att moder är prostituerad och umgås med kriminella knarkare. Jag måste hålla barnet borta från modern tills jag är säker på att det inte är så"Mitt intresse är att inte lyfta ett finger och driva detta ända till domstol. Rättsapparaten är väl rätt trög? Ett litet barn kan glömma förälder påNågon vecka. Väl i rätten är modern en främling för barnet.Spela roll även om alla förstår min vidriga lögn?Pragmatisk reson från rätten : Barnets uppväxt är likvärdig i båda hem?Konflikt bortstyrd. -Rätten borde väl arbeta för sammarbeta mellan föräldrar? Frågar dig personligen:Är "barnets bästa " Barnet bästa?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Inledningsvis stämmer det som du säger att principen om barnets bästa är lag. Dels framgår det genom 6 kap. 2 a § Föräldrabalken och i artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Precis som du nämner är "barnets bästa" ett ganska abstrakt begrepp, eftersom det görs en subjektiv bedömning om vad det skulle vara i varje enskilt fall. Det har dessutom varierat över tid, och kan också vara beroende av den syn som råder i samhället om vad barnets bästa är. Det finns alltså ingen möjlighet att rent objektivt fastställa vad "barnets bästa" är. Det går dock att få viss vägledning genom att tex titta på förarbeten och praxis, för att se hur principen tillämpas i olika situationer. Tanken med att inte fastställa en betydelse av principens innebörd är att domstolen och/eller socialnämnden ska kunna göra individuella bedömningar om vad som är barnets bästa i varje enskild situation. Men också att begreppet ska kunna anpassas utifrån den rådande samhälleliga normen och kontexten kring vad som ska eller bör ingå i begreppet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91362)