Vad anses vara gemensamt bohag enligt sambolagen?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo flyttar isär. Hon har barn sen tidigare som bor hos oss. Nu flyttar hon ut. Hon anser att barnens möbler och tv apparater inte ingår i bohag i sambolagen. Möblerna och tv apparater är inköpta gemensamt för brukande i det gemensamma hemmet. Har hon rätt? Det rör sig inte om några småsummor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga handlar om vad som ska anses som gemensamt bohag inom ett samboförhållande, detta regleras i Sambolagen (SamboL). Eftersom du i din fråga nämner att du och din sambo flyttar isär, så tolkar jag det som att ert förhållande håller på att ta slut. Detta innebär att samboförhållandet håller på att upphöra, i och med att ni flyttar isär (SamboL 2 §). Denna omständighet spelar roll för svaret på din fråga och det är därför jag väljer att ta upp den.

För att kunna besvara din fråga, så kommer jag först och främst förklara vad som sker när ett samboförhållande upphör, för att sedan avslutningsvis ge dig ett konkret svar på frågan.

Vad händer när ett samboförhållande upphör?

När ett samboförhållande upphör, så är utgångspunkten att bodelning ska ske, om någon av samborna begär det. Bodelning innebär att samboegendom ska fördelas mellan samborna efter att förhållandet har upphört (SamboL 8 §). Samboegendom är antingen gemensam bostad eller gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Eftersom det i din fråga endast blir relevant att behandla vad som anses vara gemensamt bohag, så är det endast detta som jag kommer att redogöra för.

Det första kravet för gemensamt bohag är som nämnt ovan, att bohaget ska vara förvärvat för gemensam användning. Det som enligt sambolagen anses vara gemensamt bohag är exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet (SamboL 6 §). Annat inre lösöre kan enligt förarbeten exempelvis vara linne, textilier, konst- och prydnadsföremål eller radio- och tv-apparater. Alltså anses de möbler och tv-apparater som du nämner i din fråga vara gemensamt bohag, om de är förvärvade för gemensam användning och avsedda för det gemensamma hemmet, vilket av omständigheterna i din fråga verkar vara fallet. Eftersom då möblerna och tv-apparaterna är gemensamt bohag, så anses de vara samboegendom och ska alltså ingå i en bodelning. Observera alltså att detta förutsätter att antingen du eller din sambo begär bodelning när förhållandet upphör. Din sambos påståenden om att möblerna och tv-apparaterna inte är gemensamt bohag stämmer alltså inte.

Svar på frågan

Efter att ha redogjort mer utförligt för vad som gäller i din situation, så ska jag försöka att ge ett mer kortfattat svar under denna rubrik. Möblerna och tv-apparaterna ska alltså anses vara samboegendom i form av gemensamt bohag, om antingen du eller din sambo begär bodelning när samboförhållandet tar slut. Skulle ingen av er begära bodelning, så blir det som avgör helt enkelt vem som äger de sagda föremålen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98546)