Vad anses vara barnets bästa för ett ungt barn gällande boende och umgänge i ett fall där ena föräldern bor långt ifrån barnet?

2017-12-23 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om vår son som är 5 månader gammal. Jag och min sambo har sedan en tid tillbaka bestämt att vi inte vara tillsammans mer och han har nu flyttat hem till Jönköping vilket är 23 mil härifrån. Han vill i framtiden träffa vår son men eftersom han ammar är han nu knuten till mig ett tag framöver. Jag ser gärna att de har en relation i framtiden och att han har umgänge så ofta hans jobb tillåter, däremot är jag skeptisk till övernattningar, vilket han gärna vill ha när amningstiden är slut. Om man är oense på den här typen av frågor, vänder man sig till familjerätten vilket ibland kan leda till tingsrätten. Min fråga är vad som ses som barnets bästa i ett fall där pappan bor 23 mil ifrån barnet. Kan de bli tal på varannan helg om pappan vill, trots att de innebär flera timmar sittandes i en bil ToR varannan helg, samt att barnet kanske inte har möjlighet att komma hem till sin mamma inom en rimlig tid om något skulle uppstå. I vilken ålder kan varannan helg vara ett rimligt mål om pappan kör ner ca 1 ggr i veckan för några timmars umgänge? Förstår att de är olika fram barn till barn men finns de någon rekommendation kring detta? Hur resonerar tingsrätten kring umgänge när man som barn har långt geografiskt mellan sina föräldrar? Mitt mål är att de ska få en kontakt men att övernattning blir aktuell först när barnet känns tryggt så de inte behöver ryckas upp från den miljön som är hemma för dem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du och din sambo har gemensam vårdnad för er son. För varje beslut som fattas kring vårdnad, boende och umgänge kopplat till barn, ska det som är bäst för barnet vara avgörande, 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB).

Hur kan ni gå till väga?
Det bästa för barnet är om du och din sambo kan komma överens om hur ni vill lösa situationen genom ett skriftligt avtal om hur boendet (och umgänget) ska se ut. Detta förutsätter dock att ni har gemensam vårdnad, att ni kan komma överens om hur ni vill ha det samt att socialnämnden godkänner avtalet. I så fall kan ni då själva bestämma över hur ni vill att situationen ska se ut, både gällande boende och umgänge,6 kap. 14 a § stycke 2 och 6 kap. 15 a § stycke 3 FB.

För att komma överens på bästa sätt har ni möjlighet att få hjälp med detta samt att träffa avtal genom socialnämnden, 6 kap. 17 a § FB, eller genom samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB.


Det är först när ni inte kunnat uppnå en överenskommelse som det blir aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få beslut om boende och umgänge, 6 kap. 14 a § stycke 1 och 6 kap. 15 a § st. 1 FB.


I alla lägen ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB) och rätten ska särskilt beakta barnets möjligheter till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB) samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och potentiella risker för att barnet far illa, 6 kap. 2 a § FB.


Vad anses vara barnets bästa i ett fall där ena föräldern bor långt ifrån barnet?
Precis som du själv säger så är det svårt att göra en bedömning i just ditt fall för vad som kommer vara det bästa för barnet, då detta kommer vara en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det finns dock några riktlinjer som man kan utgå från.

När barnet är i så ung ålder är barnet i särskilt stort behov av kontinuitet, stabilitet och trygghet. Man brukar säga att det är lämpligt att överväga exempelvis växelvis boende eller liknande när barnet har fyllt 3 år, innan dess bör barnet bo stadigvarande med en förälder, 6 kap. 14 a § FB. Ditt mål att övernattning ska bli aktuellt i framtiden först när det känns tryggt för barnet, så att barnet inte behöver ryckas upp från hemmiljön, ligger med andra ord i linje med vad som brukar anses vara barnets bästa om du anses vara den mest lämpade föräldern för barnet att bo hos.

Pappan har dock ändå rätt till umgänge, även om det inte blir fråga om att barnet kommer bo hos honom, framförallt om han kan tänka sig att köra ned till dig och barnet för att umgås. Att göra detta redan i tidig ålder, så att barnet får in viss rutin och igenkänning gällande pappan bör vara bra redan i tidig ålder så att pappan blir en naturlig del i barnets liv i den mån det är möjligt.

Något som kan vara bra att tänka på är att ni som föräldrar bär ett gemensamt ansvar för att umgänget ska komma till stånd. Du kan därför behöva hålla pappan uppdaterad om vad som händer i barnets liv och på andra sätt hjälpa till så att umgänget kan ske på ett smidigt sätt, 6 kap. 15 § FB.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?