Vad anses som samboegendom?

FRÅGA
Hej,Jag o min sambo ska separera. Vi har ett gemensamt hus som båda betalat lika mycket på. Så det delas lika. Likaså bohag vad jag förstått? Vad gäller med garagets inventarier? Maskiner och verktyg för att underhålla o laga bilar samt renovering av huset. Samt underhåll av huset.Sen har min sambo under vårat förhållande byggt ett sommarhus men vi är där året runt. Så gott som hela somrarna samt nästan alla helger på vinterhalvåret. Han har byggt det och står för lånet och betalar amortering. Jag har varit med och betalat de löpande kostnaderna på stugan som tex el, vatten mm.Vad gäller för bohaget i sommarhuset? Har jag rätt till hälften där? Eller tillfaller det honom? Vi har ju köpt möbler o bohag för att vi tillsammans med våra döttrar skall kunna vara där så mycket som möjligt. Eller är det bara det som jag köpt som är mitt? Är det något annat jag skall tänka på i separation?Just nu känns det som om han vill lura mig ekonomiskt. Ingen rolig känsla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en så kallad bodelning (8 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har man som sambor till exempel köpt en soffa tillsammans i syfte att båda ska använda den, utgör detta samboegendom. Köper man däremot en soffa innan man blivit sambor, eller att man köper den själv i syfte att en själv endast ska ha användning för den är det inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Egendomen anses då som ens egna.

Bohag är till exempel:

Möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Alltså ska bostad och bohag som skaffats i syfte att båda samborna ska bruka den att anse som samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Precis som du säger ska således det bohag ni förvärvat för gemensamt bruk ingå i bodelningen. Likaså med sådant som finns i garaget. Är det egendom ni förvärvat för att använda gemensamt ska även detta delas på. Däremot är det viktigt att veta att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål. Det är därför viktigt att särskilja på sådant, möjligtvis vissa inventarier i garaget, som ena sambon använt som fritidsändamål för sin egen del.

Detsamma gäller även sommarhuset och dess bohag. Har ni båda bidragit ekonomiskt och tanken är att detta ska användas gemensamt har båda sambor lika rätt till sommarhuset och bohaget däri.

Viktigt att poängtera är dock att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom.

Sammanfattningsvis ska bostad och bohag, inklusive sommarhuset, som införskaffats gemensamt eller för gemensamt bruk delas lika på vid en bodelning. Viktigt att ha i åtanke är dock att skilja på sådan egendom som införskaffats för den ena sambons fritidsändamål. Men huvudregeln är att om man köpt det gemensamt, dvs. delat på kostnaderna, eller att tanken från början är att bostaden och bohaget är till för gemensamt bruk så ska detta delas lika på.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91196)