Vad anses som normalt slitage?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en hyresgäst som har bott i min lgh i 2 år. Nu när utflyttning va så upptäcktes ett "hål" i golvet. Denna utan är drygt 10x10cm stor och ca 2 mm djupt. Dom har haft dator stolar som dom har kört med fram och tillbaka på denna yta. Dom har haft skydd under där stolarna har varit men säger dom. Men ändå så har det blivit ett "hål". Hyresgästen säger att detta är normal slitage. Men jag tycker att det är mer än det då den ligger typ mitt i rummet. Hur ser ni på detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Jordabalken (JB). Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten med vad därtill tillhör 12 kap. 24 § första stycket JB. Vidare är hyresgästen skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande. En skada på lägenheten som uppkommer genom normalt slitage är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel enligt 12 kap. 1 § femte stycket JB är det du som hyresvärd som har bevisbördan att bevisa att skadan skett genom försummelse hos hyresgästen.

Vad anses vara normalt slitage?

Normalt slitage uppkommer genom naturligt användande av bostaden. Bedömningen om en skada har uppkommit genom normalt slitage eller inte görs i det enskilda fallet och det är därför svårt att ge ett klart svar på vad som anses vara normalt slitage då det inte uttryckligen står i lagtext, man tar därför hjälp från praxis. Några exempel på normalt slitage är hål i väggar efter tavlor, små repor i golv efter möbler, liten mängd fettfläckar på vägg och tak, små repor i handfat och badkar. En repa av den storleken du beskriver kan eventuell anses vara mer än normalt slitage med hänsyn till de nämnda exemplen.

Slutsats

Att besluta om vad som räknas som vårdslöshet och vad som räknas som normalt slitage är inte helt enkelt. Huvudregeln är att bostaden ska återlämnas i samma skick med undantag för viss normalt slitage som uppstår vid normalt boende. Hyresgästen svarar endast för skador som uppstått under hyrestiden och som motsvarar onormal användning av bostaden. Att använda en datorstol är att anse som normalt, men att använda den på ett sätt som orsakar en så stor skada som sannolikt vuxit under en längre period kan eventuellt anses vårdslöst. Det är som nämnt du som hyresvärd som har att bevisa att skadan hör till onormalt slitage och har uppkommit genom vårdslöshet från hyresgästens sida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96475)