Vad anses som förskott på arv?

2021-02-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor gav mig en gåva, 190000 kronor för 6 år sedan då hon ville hjälpa mig att lösa ut min avlidne sambos barn ut vår bostad.Hon ville att jag skulle ha pengarna.Nu är hon tyvärr avliden och min avlidna systers barn som ju är arvingar tillsammans med mig ifrågasätter denna gåva när bouppteckningen nu skall göras.Det skrevs inget gåvobrev.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De centrala bestämmelserna när det gäller förskott på arv återfinns framförallt i 6 kap. ärvdabalken (ÄB).

När det gäller en gåva som getts till en bröstarvinge (barn, barnbarn etc.) är utgångspunkten att detta ska räknas som förskott på arv. Sådant förskott ska avräknas från arvslotten (6 kap. 1 § ÄB). Det är värdet vid mottagandet som ska avräknas (190 000 kr). Man tar således inte hänsyn till exempelvis inflation (6 kap. 3 § ÄB).

Från huvudregeln att det ska anses som förskott på arv finns emellertid undantag. Om det med hänsyn till omständigheterna måste anses varit din mors avsikt att pengarna inte skulle avräknas på din arvslott så ska det inte heller avräknas (6 kap. 1 § ÄB).

Presumtionen är dock som sagt att det är förskott på arv och att det ska avräknas, vilket innebär att det är du som hävdar det motsatta som måste styrka detta. Att göra det kan vara svårt om din mor inte har lämnat något testamente eller på annat sätt förklarat att så var avsikten.

Huruvida det faktiskt är möjligt att bryta presumtionen i ditt specifika fall kan jag tyvärr inte svara på utan att få mer information om din situation. Önskas ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig därför att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?