FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/03/2018

Väckande av talan om umgänge samt umgängets omfattning

Hej Lawline

Jeg er en dansk far, som gerne vil vide lidt mere om reglerne for umgänge mellem barn og far i Sverige. Dette da min datter flytter med sin mor til Malmö i april måned. Hun er 1 1/2 år gammel, og jeg ønsker at vide hvor jeg skal søge om umgäng, er det korrekt, at det er tingsrätten?

Vi har en afgørelse fra Statsforvaltningen i Danmark hvor jeg har hende 6 timer hver onsdag, og hveranden weekend 24 timer. Jeg har forstået at Sverige er længere med ligestilling og barnets ret til umgäng med begge des forældre. Forsøger at finde et sted hvor det er beskrevet, hvor meget domstolene normalt ville beslutte med et barn i 1-2 års alderen. Håber I kan hjælpe, og undskyld hvis det er et forkert sted jeg spørger om disse ting.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Mitt svar kommer vara på svenska, jag hoppas det går bra. Om du har svårt att förstå något ska jag göra mitt bästa för att förklara eller översätta det i kommentarsfältet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen föräldrabalken (FB).

Jag tolkar det som att du har två frågor: dels om hur du ska gå tillväga för att söka umgänge (1), dels om det är möjligt att uppskatta hur omfattande ett beviljat umgänge skulle kunna bli (2).

1.I 6 kap. 15 § och 15a § FB konstateras att ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos. Det framgår även att den förälder som barnet inte bor hos kan väcka talan vid domstol i umgängesfrågan. Om detta sker får rätten besluta om umgänge. Som du själv konstaterar innebär "rätten" i detta sammanhang tingsrätten. I ditt fall innebär detta enligt min uppfattning att din talan ska väckas i Malmö tingsrätt eftersom det är där svaranden, din dotters mor, har sin hemvist (detta följer av 10 kap. 1 § rättegångsbalken).2.När det gäller hur omfattande ett eventuellt umgänge skulle bli är det mycket svårt att säga säkert. Detta varierar beroende på många faktorer och rätten gör en egen bedömning utifrån dessa. Jag har inte kunnat hitta någon information om detta genom att söka på internet. I två domar jag läst där omfattningen av umgänge berörs (NJA 1988 s. 559 samt NJA 1998 s. 675) består det regelbundna umgänget av att barnet vistats hos den förälder det inte bott hos ungefär varannan helg. Enligt min uppfattning är detta en förhållandevis vanlig omfattning för umgänge, även om jag vill betona att detta kan variera.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att du bör väcka talan om umgänge vid tingsrätten i den ort där din dotters mor bor, sannolikt Malmö tingsrätt. Gör du detta kommer rätten med all sannolikhet ge dig rätt till umgänge med din dotter. Hur omfattande umgänget blir kan jag inte säga säkert, men en tänkbar uppskattning är varannan helg.

Avslutningsvis skulle jag även vilja påpeka att du och din dotters mor ska dela på eventuella resekostnader med anledning av umgänget enligt 6 kap. 15b § FB. Hur kostnaderna fördelas beror på era ekonomiska förhållanden.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Om du vill ha något förtydligat är det som sagt bara att lämna en kommentar.

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000