Väcka talan om fel i fastighet

2016-08-06 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! I samband med att vi flyttade in vårt hus upptäckte vi att vattnet inte gick att dricka (egen brunn.) Det smakade och luktade illa. En analys visade att vattnet var tjänligt, men ett filter behöver installeras för att bli av med den dåliga smaken och lukten som kommer från järn, mangan och svavelsyra. Detta skulle kosta ca 22.000 kr. Säljarna har i ett frågeformulär om fastigheten svarat på frågor om bla vattnet, där dom uppgett att de inte haft eller känt till några problem om vattnet eller brunnen.Vi har reklamerat ärendet och skickat ett mejl till säljarna men utan svar. Även mäklaren har gett dem underlaget men de hör inte av sig. Dom har flyttat till England. Hur går vi vidare?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom säljarna har svarat på frågor angående vattnet skulle det eventuellt kunna anses som en utfästelse från deras sida eller något som minskar kraven på undersökningspliktens omfattning. Emellertid påminner ert fall såsom du beskriver det väldigt mycket om rättsfallet NJA 1978 s 301. I fallet krävde en köpare prisavdrag pga att vattnet var förorenat så att köparen behövde borra en brunn. Säljaren hade gjort uttalanden om att vattnet var "utmärkt" eller "friskt och kallt". Högsta domstolen sa att sådana uttalanden kunde innefatta en för säljaren bindande utfästelse som befriade köparna från undersökningsplikten, om omständigheterna i övrigt inte talade emot det. Men trots det ansågs köparnas undersökningsplikt inte ha bortfallit, pga att det enligt högsta domstolen hade varit så lätt för köparen att ta reda på vattnets kvalitet under besiktningen av fastigheten. Köparna borde då ha insett den uppenbara faran för vattnets förorening, varför säljarens uppgifter endast kunde anses som allmänna, icke bindande värdeomdömen som inte kunde tillmätas någon betydelse.

För att kunna avgöra om det är värt för er att väcka en talan behöver vi veta hur pass tydliga säljarnas uppgifter om vattenkvalitén var. Eftersom säljarna i ert fall inte hör av sig verkar det lönlöst att försöka söka dem för förlikningsförhandlingar, utan det verkar inte bättre än att ni i så fall får väcka talan i domstol i saken.

En annan viktig sak att nämna är att om tvistebeloppet uppenbart inte överstiger halva prisbasbeloppet, som för år 2016 ligger på 44 300 kr, så skulle en eventuell process föras som ett förenklat tvistemål (dvs om det tvistiga beloppet uppenbart inte överstiger 22 150 kr). I förenklade tvistemål är det tänkt att parterna ska klara sig själva utan att behöva företrädas av juridiskt skolade ombud. Av den anledningen får den vinnande parten i ett sådant mål inte ersättning för sina eventuella rättegångskostnader såsom den vinnande parten får i stora processer får. Det kan dock vara klokt att ta hjälp av ett juridiskt skolat ombud även i de förenklade tvistemålen, vilket vi på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med. Om du är intresserad av att driva fallet eller har några ytterligare frågor är du mycket välkommen att höra av dig till mig på alina.borgsen@lawline.se eller ringa oss direkt på 08-533 300 04 (mån-ons 10-16).

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (418)
2020-09-26 Fel i fastigheten
2020-09-24 Vad kan jag göra vid fel i fastighet?
2020-09-08 Kan jag avskriva dolda fel genom att sälja fastigheten i befintligt skick?
2020-09-07 Absence of waterproof membrane (tätskikt), a hidden fault?

Alla besvarade frågor (84437)