Vaccination av barn utan den andra förälderns samtycke

2017-12-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min exman tillika min dotters pappa vägrar låta mig ge vår dotter, 8år, mpr påfyllnadsvaccin. Vad händer om jag vaccinerar henne ändå?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad hittar du i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Bådas samtycke krävs vid gemensam vårdnad
Eftersom inget annat anges utgår jag i mitt svar från att ni som föräldrar i nuläget har gemensam vårdnad om er dotter. Ni har som gemensamma vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, t.ex. frågor om barnets hälsa. Dottern ska ges större rätt att själv tycka till i takt med stigande ålder och utveckling (FB 6:11, FB 6:13).

Beslut gällande mer vardagliga frågor (den dagliga omsorgen) kan fattas av en av er ensam men när det gäller en större fråga som vaccination, som ses som ett beslut av mer ingripande betydelse för barnet, ska beslut fattas av er gemensamt (FB 6:13). Bådas vårdnadshavarnas tillstånd behövs alltså för att dottern ska kunna vaccineras.

Vad händer om du vaccinerar barnet ändå?
Konflikter såsom den här kan tala för att ensam vårdnad ska ges till en av er men det krävs sannolikt mer än bara det du tar upp i frågan.

Skulle det i alla fall uppstå en tvist om vårdnaden om dottern är det stor risk för att det tolkas till din nackdel att du vaccinerat dottern utan pappans samtycke. Detta eftersom domstolen tar hänsyn till er samarbetsförmåga som föräldrar vid en bedömning (FB 6:5). Barnets bästa är dock avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6:2a).

Sammanfattningsvis är det som sagt alltid barnets bästa som är avgörande i slutändan och det krävs fler omständigheter än enbart en vaccination för domstolen att fatta ett beslut om ensam vårdnad, även om samarbetsförmåga m.m. vägs in i bedömningen.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98612)