Utvisning på grund av brott och dess påverkan på personnumret

Om du blir utvisad på grund av brott, förlorar du då dina 4 sista siffror i ditt personnummer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ett personnummer från första början krävs det att du är folkbokförd i Sverige. När du fått ett personnummer behåller du det livet ut, och det ändras som huvudregel inte för att du flyttar utomlands. Det finns dock möjlighet att ändra personnumret och det är om personnumret inte stämmer överens med din födelsetidpunkt eller om du exempelvis bytt kön. Det måste göras eftersom den näst sista siffran av det fyra sista siffrorna bestäms utefter vilket juridiskt kön du har.

Av utlänningslagen framgår att en person kan utvisas om hen begått ett brott som leder till fängelse. Efter utvisningsbeslutet förlorar du rätt till boende och ekonomiskt stöd om du inte lämnat landet inom den tid som angivits i beslutet för "frivillig avresa". Om du inte lämnat landet inom tiden kan du också få ett återreseförbud till Sverige mot dig, antingen tidsbegränsat eller på livstid beroende på hur grovt brottet varit. Däremot framgår det inget om att personnumrets fyra sista siffror skulle återtas som en följd av brottet. Varken i förarbeten till lagen eller i någon bestämmelse uttryckligen.

Avregistrering från folkbokföringen

Det är Skatteverket som efter ansökan registrerar folkbokföring, vilket däri innefattar personnummer. Som huvudregel ska en person folkbokföras där den spenderar sin dygnsvila [3 § folkbokföringslagen]. Av 8 § folkbokföringslagen framgår det att en person som på förhand bestämt att hen ska spendera sin dygnsvila på en annan fastighet i maximalt ett år inte anses ha ändrat sin tidigare bosättning. Därmed skulle vi rimligtvis kunna läsa bestämmelsen motsatsvis och komma fram till att om en folkbokförd person spenderar sin dygnsvila på en annan plats där denne är folkbokförd i mer än ett år, anses denne inte vara folkbokförd på den tidigare platsen [8 § folkbokföringslagen].

Av 20 § folkbokföringslagen framgår det att en person ska avregistreras från folkbokföringen och anses vara utflyttad från landet om det kan antas att hen tillbringar sin dygnsvila utom landet under minst ett år. En person ska också avregistreras från folkbokföringsregistret om det av samtliga omständigheter får anses att personen har sin egentliga hemvist i utlandet. Innebörden av dessa bestämmelser är alltså att en person kan bli helt avregistrerad från folkbokföringen om hen har sin egentliga hemvist utomlands eller spenderat markant längre tid utomlands än i Sverige. Om du blir utvisad på grund av ett begånget brott kommer du tillbringa din dygnsvila i ett annat land än Sverige och du kan alltså avregistreras från folkbokföringsregistret om du utvisas för längre tid än ett år. Eftersom folkbokföringen även innefattar personnumret kommer detta rimligtvis också avregistreras. Jag kan tyvärr inte uttala mig helt säkert om den saken eftersom lagen inte säger något om detta och jag vill inte riskera att säga något felaktigt till dig. Jag skulle därför råda dig att kontakta Skatteverket eftersom det är den myndighet som har ansvar för personnummer. Alternativt skulle du kunna kontakta Migrationsverket för svar på din fråga om vilka följder som kan uppstå efter att en person utvisats.

Hoppas du fick svar på hur du ska kunna ta din fråga vidare! Hör av dig om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000