Utvisning eller uppehållstillstånd pga. arbete

2017-09-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Två frågor.1- Har migrationsverket rätt att skicka tillbaka en asylsökande till sitt hemland när den sökande inte har varken familj eller släktingar kvar i landet?2- Om en asylsökande garanteras jobb i Sverige, har denne rätt till uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1

Svaret på den första frågan är ja, det kan de göra men det kan uppstå utvisningshinder för asylsökande och utvisningen därmed ställas in. Ett hinder kan vara t.ex. sökandens hälsotillstånd försämrats, det har uppkommit nya omständigheter i hens ärende eller det föreligger ett annat särskilt skäl i förfarandet. Att personen inte har varken familj eller släktingar anses inte vara ett särskilt skäl. Så det betyder att om det inte finns ingen familj eller släktingar i landet för den asylsökanden uppkommer inte ett spörsmål om ett hinder.

Fråga 2

Svaret på den andra frågan är också ja, om asylsökanden fick ett jobb under tiden hen befunnit sig i Sverige och fick ett bevis AT-UND (ett bevis om att man är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd), samt varit anställd under de senaste 4 månader och hens arbetsgivare är villig att försatta samarbeta med honom/henne. Arbetsgivaren ska då erbjuda förmånliga villkor för personen, dvs arbete ska erbjudas i minst 12 månader till, lönen ska vara minst 13 000 före skatt och motsvara kollektivavtalsenlig lön inom yrket man jobbar, uppfylla alla slags försäkringar (sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Kraven måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av anställning) och andra villkor, då kan asylsökande få uppehållstillstånd genom arbete. Om du vill ha mer uttömmande svar på dina frågor så rekommenderar jag dig att anlita vår betaltjänst "Lawline Express" och få en detaljerad utredning.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97393)