Utvisning av gravid kvinna

2018-10-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min son har haft en sexuell relation med en asylsökande. Hon är nu gravid i vecka 30. Hon har fått avslag på sin asylansökan och har överklagat. Nu jag har ett par frågor:1. Hur sent i graviditeten kan en utvisning verkställas? Hon ska till Sydamerika, en lång flygresa. 2. Går det att få ett faderskapstest genomfört snarast, alltså innan barnet är fött? Hur gör vi i så fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

1.Jag tolkar det som att din son är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hon behöver höra av sig till Migrationsverket och yrka på verkställighetshinder för utvisningen. Ni hittar mer information om hur ni ska gå tillväga här. Så länge hon har en pågående ansökan som prövas har hon rätt att uppehålla sig i Sverige.
I praktiken har utvisning av gravida kvinnor skett i olika stadier av graviditeten. Jag kan inte hitta att det finns några regler om hur långt in i en graviditet utvisning får sker. Det verkar snarare handla om medicinsk bedömning inför långflygning.

2.Ni måste inte göra ett faderskapstest, men din son kan göra ett faderskapserkännande till socialnämnden innan barnet är fött. Det ska ske skriftligen, bevittnas av två personer och godkännas av barnets mor, enligt 1 kap. 4 § föräldrabalken. Faderskapsbekräftelse kan ske innan födseln men socialnämnden brukar vänta med att registrera bekräftelsen tills barnet är fött. Om ni ska göra faderskapstest eller ej är något som kan diskuteras med socialnämnden och barnmorskan. Ni kan läsa mer om faderskapstest här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll