Utträde ur handelsbolag

2017-09-24 i Bolag
FRÅGA
Hej,jag undrar hur jag ska göra. Jag och min bror äger ett handelsbolag - ett litet plåtslageri. Jag har gått i pension och vill nu sälja min andel. Jag har erbjudit min bror att köpa min del men det vill han inte. Jag är inte riktigt frisk och vill få ut mina pengar för företaget. Vad ska jag göra?Tack för ett svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått det som att du undrar hur du kan lämna handelsbolaget, utan din brors samtycke. Du har då generellt två olika alternativ: antingen säger du upp bolagsavtalet om det är slutet på obestämd tid, eller så häver du bolagsavtalet om din bror väsentligen bryter mot det.

I båda fallen ska bolaget likvideras, då ett handelsbolag måste ha fler bolagsmän (1 kap. 1§ lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL)). Bolaget tillåts endast existera i sex månader om bara en delägare finns (2 kap. 28 § BL)),

Uppsägning

Jag förutsätter att handelsbolagets bolagsavtal är slutet på obestämd tid, utifrån din fråga. Med andra ord - ert avtal gäller på obestämd tid, om ni inte avtalat om bestämd tid eller om bolaget ska gälla för livstid. I sådant fall kan du säga upp avtalet när som helst (2 kap. 24 § 2 st. (BL)). En uppsägning av avtalet innebär att bolaget inom sex månader efter uppsägningen ska likvideras. När bolaget likvideras, får du ut din andel.

Hävning

Om den andra delägaren (din bror) väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet, så kan det hävas av övriga delägare (dig). (2 kap. 25 § BL). Även hävning innebär att bolaget likvideras men skillnaden är att bolaget här likvideras omedelbart.

Utträde

Du kan också träda ur avtalet om din bror slutligen samtycker till det. Du ska dock ha i åtanke att du ändå svarar för de skulder som fanns under din tid. Du kan också riskera att svara för de skulder som uppkom efter att du avgick, om bolagets motpart inte visste eller borde ha känt till att du avgick (2 kap. 22 § andra meningen BL).

Slutligt råd

Mitt råd är att du börjar med att titta igenom bolagsavtalet jag anar att ni skrev då ni startade bolaget. Där kan det framgå vad som gäller vid utträde ur bolaget. Sedan kan du försöka att prata med din bror och komma överens om utträdet. Om han fortfarande inte samtycker kan du prova dessa alternativ jag angivit i svaret.

Lycka till!

/Vänligen

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?