Utträde ur fackförbund - hur ska stadgarna tolkas?

2016-10-07 i Fackförening
FRÅGA
HejJag ska avsluta mitt medlemskap i psykologförbundet. Och i deras stadgar står det:"Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta. Medlemskapet upphör vidutgången av det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan inkommit tillförbundet"Min fråga är; förutsatt att de får min utträdesansökan under oktober, avslutas medlemskapet sista oktober, eller ska betala för november också? Formuleringen "utgången av det månadsskifte..." förvirrar mig.Mvh, Andreas
SVAR

Hej och tack för att du väljer att skriva din fråga till Lawline!

Som jag förstår det stycke du har angivit ur Sveriges Psykologförbunds stadgar så kommer ditt medlemskap att avslutas vid det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan har inkommit till förbundet. Om man ser till ordalydelsen i detta stycke bör detta innebära att ditt medlemskap avslutas vid utgången av månadsskiftet, dvs. sista oktober, för det fall att din utträdesanmälan har inkommit till förbundet i oktober månad. Du kommer alltså inte behöva betala någon medlemskapsavgift för november månad, såtillvida inget annat villkor i förbundets stadgar reglerar något annat.

Jag hoppas att du fick svar på din fundering.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?