Uttagbeskattning

2019-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej,Privatperson i ett aktiebolag äger 100% av aktierna. Har värdepapper i noterat bolag som ägs av aktiebolaget och min fråga är nu om man kan överlåta dessa aktier privat utan att det blir problem? Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du vill veta vilka sätt du kan överföra aktierna bolaget äger till ägaren.

Det finns ett antal sätt som du kan överföra aktierna på. Den kanske tydligaste sättet är att bolaget säljer aktierna till ägaren för ett marknadsmässigt pris.

På det viset skapas inga skattemässiga komplikationer, samt byter pengarna bara händer i formell mening då företaget endast har en ägare.

Den andra metoden är att företaget ger iväg aktierna som en gåva.

Då aktiveras dels värdeöverföringsreglerna i 17 kap ABL. Dessa regler existerar för att skydda företagets borgenärer och är därför ingen regel som ägaren kan bortse från. regeln som är avgörande för bedömningen är 17:3 ABL.

17:3 lyder som följande:

I 3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.

Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn till

de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, ochbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Det betyder dels att företaget måste ha tillräckligt fritt kapital för att kunna göra överföringen. Utöver det krävs även att företagets generella hälsa är god nog för att en överföring ska kunna göras. Det är svårt för mig att svara på läget utan mer information.

Det finns ytterligare en skattemässig effekt över det hela.

I IL (inkomstlagen), finns det speciella regler för när företag överför tillgångar för privat bruk, som vi kan hitta i kap 22, s.k. uttagsbeskattning.

Det betyder att om ägaren tillgodogör sig en tillgång från företaget, eller om företaget säljer tillgången för under marknadsvärdet, så aktiveras reglerna i kap 22 IL.

Det innebär i praktiken att man i företagets skattedeklaration ska anse att tillgången sålts för marknadsmässiga priser, för att på det sättet få en korrekt skatt.

Exempelvis om aktierna köptes för 100 kr och har ett marknadspris på 500.

Om företaget då ger iväg aktierna för 0 kr, så ska man enligt kap 22 fortfarande se aktieöverföringen som att det sålts för 500, vilket ger en beskattningsbar inkomst på 400.

Det är inte oöverkomligt att göra överföringen men många föredrar att behålla aktierna i företaget, då företagsbeskattningen är något mer skonsam för aktier än att hålla dom privat.

Hoppas det besvarade frågan!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (530)
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas
2020-04-16 Vilka konsekvenser får svartarbete?

Alla besvarade frågor (81795)