FrågaFAMILJERÄTTGod man07/11/2016

Utseende av god man

Jag undrar om mina barn automatiskt kan ta hand om min ekonomi om jag inte, genom sjukdom, kan ta hand om den själv, är änka och ensamstående. Måste man skriva en generalfullmakt till barnen om det ? Min väninna säger att det inte är självklart och att någon utomstående kan få den uppgiften om ingen fullmakt finns till barnen ?? Tacksam för svar!/Barbro Mattsson

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga hittar du i Föräldrabalken (FB) 11 kap. (här).

En legal ställföreträdare forordnas för barn och hjälpbehövande vuxna med bristande rättshandlingsförmåga. För att en god man ska utses krävs det att den behövande personen inte är kapabel att kommunicera sina egna beslut, att den har intakt rättshandlingsförmåga samt då mindre ingripande åtgärder är otillräckliga. Detta framkommer av NJA 2015 s. 851 (här). Personen ska på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande vara okapabel att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Detta framkommer av FB 11:4 (här). En god man utses med andra ord endast om det finns ett verkligt behov av sådan. Efter ansökan om god man gör rätten därmed en behovsprövning. Om hjälpbehovet kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder (t.ex. genom att en anhörig eller vän får fullmakt) kommer detta att vägas in. I behovsprövningen kommer även ditt hälsotillstånd och omfattningen av ditt hjälpbehov att tillmätas betydelse.

Är upprättandet av fullmakt det minst ingripande alternativet, vilket med största sannolikhet är fallet då jag tolkar det som att du endast behöver hjälp med förvaltning av din ekonomi, är det inte nödvändigt att just ditt barn får fullmakt. Vill du att t.ex. din vänninna ska rättshandla åt dig är det fullt acceptabelt att hon väljs framför barnet.

För att få en god man som förvaltar över din ekonomi måste du ansöka om detta i tingsrätten i din kommun.

Behöver du hjälp med upprättande av fullmakt kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan boka tid på denna länk.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Stöter du på fler juridiska problem är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?