Utsatt för falska anklagelser som sprids till både bekanta och myndigheter - hur blir jag av med trakasserierna?

FRÅGA
Hej. Jag är i en väldigt utsatt situation pga min syster som lider av mental ohälsa så har endel frågor till er och hoppas på svar. Min syster sprider extremt obehagliga anklagelser om mig till släckningar, kollegor, bekanta mm. Hon anmäler mig till polisen lite då och då som tex drogmissbruk, misshandel, våldtäck mm. Hon gör orosänmälningar till socialkontoret med extremt grova anklagelser så jag och min fru tvingas gå dit för utredning. Jag känner att mitt liv är kraftigt utsatt och jag mår riktigt dåligt av det hon gör. Jag har nu lessnat på allt och ringt polisen och förklarat vad hon gör mot mig och ansökt om kontaktförbud. Kan ni hjälpa mig på något sätt här? Jag tyckte inte polisen visade något större intresse när jag pratade med dem och jag väntar svar på om kontaktförbudet går igenom. Jag vet inte hur jag kan få det här att sluta om jag inte får hjälp av lagen. Jag orkar inte ha det såhär längre och vill bara att hon försvinner från mig och min familj för alltid. Snälla hjälp mig
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Brott din syster kan ha gjort sig skyldig till

Av din berättelse framstår det som din syster, gång efter annan, gör sig skyldig till ärekränkningsbrott och falsk tillvitelse alternativt falsk angivelse. Ärekränkningsbrotten går ut på att en person sprider rykten om en brottsoffret; rykten med innehåll som får brottsoffret att framstå som en ohederlig människa. Falsk tillvitelse är när en person hör av sig till myndigheter och sanningslöst anger att brottsoffret gjort sig skyldig till brottsliga handlingar, eller andra besvärande omständigheter, som ger myndigheten anledning att upprätta en akt och i vart fall anteckna påståendena, se brottsbalken (BrB) 15:7 1 stycket. Falsk angivelse är detsamma som falsk tillvitelse men här har gärningsmannen även för avsikt att uppgifterna som lämnas ska leda till att en åklagare väcker åtal mot brottsoffret, se BrB 15:6 1 stycket.

Polisanmälan – ett superbra initiativ

Det är superbra att du anmält din situation till polisen. Är omständigheterna så att din systers beteende är så pass kvalificerat att hon kan ha gjort sig skyldig till falsk angivelse eller tillvitelse kommer polisärendet hänskjutas till åklagare som i sådana fall kommer väcka åtal mot din syster. Polisen, socialtjänsten och åklagarmyndigheten har ett nära samarbete. Vet dessa myndigheter på lokal nivå om att din systers beteende och anmälningar är återkommande och saknar grund, kan de bortse från hennes anklagelser och behöver inte starta upp ärenden och utredningar angående dig och din familj. Beslutar åklagare att väcka åtal mot din syster för hennes beteende kommer din syster hamna i polisens misstankeregister. Det innebär att lämnar din syster in osanna uppgifter om dig till polisen, som skulle kunna ligga till grund för en utredning om dig, kan polisen kolla i sitt register och utifrån att uppgifterna lämnats från din syster, som är skäligen misstänkt för brott mot brottsbalken, konstatera att några vidare åtgärder gentemot dig och din familj inte behöver tas eftersom din systers påståenden inte går att lita på. Det problematiska är att din syster kan vända sig till olika myndigheter och anklaga dig för både det ena och det andra utan att din syster nödvändigtvis nämner sitt namn. I slutändan kommer dock dessa uppgifter att hamna hos polisen och om uppgifterna är ägnade att leda till ett åtal kommer åklagare vilja höra uppgiftslämnaren innan denne beslutar att väcka åtal mot dig. Att uppgifterna lämnats av din syster och att dessa uppgifter är osanna kommer med andra ord att uppdagas.

Som du skriver kan dock slutsatsen att du är oskyldig vara en slutsats som inte går att nå på direkten. Den kan föregås av besvärande samtal och möten med olika myndigheter där du och din familj tvingas förklara situationen. Hur väl du kan bli av med dessa möten, förhör och liknande beror på hur väl myndigheterna i din kommun samarbetar.

Som sagt är det jättebra att du anmält din situation till polisen. Polisen är spindeln i nätet för samverkan mellan olika myndigheter i kommunen och kan uppmärksamma andra myndigheter i kommunen när din syster hör av sig till dem att uppgifterna inte är att lita på och att utredningar gentemot dig och din familj inte ska startas.

Innebörden av ett kontaktförbud

Det är allmän åklagare som fattar beslut om kontaktförbud och detta beslut ska i regel fattas inom en vecka från det att åklagaren mottog anmälan. Ett kontaktförbud kommer inte stoppa din syster från att sprida rykten om dig till myndigheter och bekanta. Kontaktförbudet innebär att din syster, under en viss tid, förbjuds ta kontakt med dig, se 1 § 1 och 2 stycket samt 4 § 1 stycket kontaktförbudslagen. Beslutet från åklagaren är skriftligt och innehåller bland annat uppgifter om vilka påföljder din syster kan utsättas för om hon bryter mot förbudet, se 12 § kontaktförbudslagen. Beslutet kommer alltså tillsändas både dig och din syster. I beslutet kommer även anges hur du ska gå tillväga om åklagaren nekat dig kontaktförbud och du vill överklaga. Närmsta tingsrätt kan i så fall pröva åklagarens beslut och istället bestämma att ett kontaktförbud ska utfärdas. De påföljder som kan aktualiseras för din syster om hon bryter mot kontaktförbudet är böter eller fängelse i högst ett år, se 24 § kontaktförbudslagen. När ett kontaktförbud meddelats kommer denna information skrivas in i polisens belastningsregister. Det kommer troligtvis föranleda att fortsatta anmälningar från din syster till polisen kommer kunna avvisas och betraktas som osanningar som inte kräver åtgärder, se 3 § 5 punkten belastningsregisterlagen.

Sammanfattning

Vi på Lawline kan tyvärr inte hjälpa dig mer än såhär. Det är som sagt superbra att du hört av dig till polisen – stå på dig. Hur bra hjälp du får beror till mångt och mycket på samarbetet mellan olika lokala myndigheter.

Lycka till och hoppas du fick ett godkänt svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (975)
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?
2022-01-21 Lag som strider mot grundlag
2022-01-20 Är det rättsenligt att restauranger kräver covidpass?
2022-01-17 Hur långt får man simma i en vanlig sjö?

Alla besvarade frågor (98613)