FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/10/2016

Utreda faderskap och barnets bästa

Hej !

Jag är gravid och mitt ex lämnade mig och lillen. Jag vet att jag får ensam vårdnad direkt när barnet är fött men är så orolig att mitt ex kommer försöka få gemensam vårdnad och därför gå vidare.. Men han har inte trygg bostad, bor flera mil bort och har inte betyg från grundskolan eller ett jobb samt har ett register sen några år tillbaka och ingen chans att ge ett barn vad den behöver medan jag har bostad, ekonomin och gymnasie utbildning och hunnit jobba lite som tim.. Om han stämmer mig vad kommer hända? Kommer han få betala massa pengar eller kan han få hjälp med det? Vill verkligen inte att han ska träffa sitt barn då jag aldrig skulle våga lämna mitt barn med honom ensam och eftersom vi bor så långt bort kommer han sällan kunna komma som det är.. Och min syster hade en far som aldrig var där som mitt ex skulle va för mitt barn och vill verkligen inte att mitt barn ska må lika dåligt som min syster!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken som är den balk som innehåller bestämmelser om barn och föräldraskap. Jag kommer även förkorta föräldrabalken till FB, en länk till FB finns https://lagen.nu/1949:381.

Det är ganska självklart, men du och din före detta är inte gifta. Detta spelar faktiskt roll i bestämmandet om vem som är far till barnet. Hade ni varit gifta hade maken ansetts vara barnets far enligt en presumtionsregel som finns i 1 kap. 1 § FB.

Vad gäller då om ni inte är gifta? Då finns det ingen presumtion om vem som är barnets far, och då ska socialnämnden försöka utreda vem som faktiskt är far till barnet enligt 2 kap. 1 § FB. Detta är alltså ingenting som fadern faktiskt behöver göra för att utredningen om vem som är far ska påbörjas utan den börjar när barnet registreras hos skatteverket. Denna utredning görs eftersom det anses vara det bästa för barnet i såväl svensk rätt som i FNs barnkonvention för barnet att veta vem som är dennes föräldrar.

När socialnämnden utreder frågan om vem som är far till barnet så kommer de fråga dig och troligtvis andra personer du känner om barnets far, enligt 2 kap. 4 § FB. De kommer då att be dig svara på deras frågor, men de kan såklart inte tvinga dig att svara på några frågor alls. De kommer även 2 kap. 4 § FB att fråga andra personer som de tror kan tänkas veta vem som är barnets far. Skulle du däremot besluta dig för att inte hjälpa socialnämnden i deras utredning får det konsekvenser för barnet.

Ett barn som bor i Sverige vars föräldrar inte bor tillsammans har rätt att få underhållsstöd av staten enligt 18 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (en länk till den bestämmelsen finns https://lagen.nu/2010:110#K18P2S1). Eftersom att barnet är så litet så kommer detta bidrag betalas ut till dig enligt 18 kap. 15 § socialförsäkringsbalken.

Konsekvenserna för att inte hjälpa socialnämnden i deras utredning om vem som är barnets fader gör att du inte kommer få detta underhållsstöd, enligt 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (länk till den bestämmelsen finns https://lagen.nu/2010:110#K18P8S1).

Vad skulle då hända om socialnämnden tar reda på vem som är barnets far? Då ska de först ge fadern möjlighet att bekräfta faderskapet enligt 2 kap. 5 § FB. Vill barnets far inte bekräfta faderskapet kan socialnämnden väcka talan mot mannen och yrka att domstolen fastställer faderskapet, så att han blir barnets far, enligt 3 kap. 5 § FB.

Vad händer om socialnämnden inte lyckas finna mannen som kan vara barnets far? Då kan socialnämnden besluta att lägga ner utredningen om faderskap. Denna utredning kan läggas ner på flera grunder, men de är inte alla relevanta. Vad som är relevant är att om socialnämnden inte kan få fram de upplysningar som behövs kan de måsta lägga ner utredningen. Värt att komma ihåg är att eftersom de inte bara kommer fråga barnets mor om vem som kan vara fader betyder det att de inte lägger ner utredningen bara för att modern inte vill hjälpa till. Men i realiteten kan det bli så att om ingen förutom modern vet hans hela namn, var han bor osv så kan det bli omöjligt för socialnämnden att utreda faderskapet utan moderns hjälp, och på så sätt tvingas lägga ner utredningen.

Skulle de lägga utredningen är det värt att komma ihåg att den inte är definitiv, de får alltså påbörja den igen om de tror att de fått in ny information som kan hjälpa till att fastställa vem som är barnets far.

Efter att socialnämnden lägger ner en utredning om faderskap så är det relativt osannolikt att faderskapet blir fastställt. I Sverige ska nämligen barnet föra talan om fastställande av faderskap, denna rätt sträcker sig genom lag till mamman så att även hon kan föra talan mot att en man ska fastställas att vara barnets far, förutsatt att hon har vårdnad om barnet. Men fadern har själv ingen möjlighet att väcka en sådan talan. Allt detta framgår enligt 3 kap. 5 § andra stycket FB. Vill då inte du som mamma att faderskapet ska fastställas behöver du inte göra någonting.

Jag vill även förtydliga att även om faderskapet skulle fastställas så betyder inte det att ni får gemensam vårdnad. Eftersom du kommer få ensam vårdnad när barnet föds enligt 6 kap. 3 § FB så måste fadern väcka talan mot dig om att ni ska ha gemensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Denna bedömning kommer alltid ske enligt vad som är bäst för barnet, det är en otroligt viktigt princip i svensk barnrätt och den finns i 6 kap. 2a § FB. Det betyder att om rätten ser att barnets far inte har något stabilt boende, inte har pengar och inte är helt laglydig kanske rätten skulle komma fram till att fadern inte ska ha vårdnad. Detta är en bedömning som ska utgå enligt principen om vad som är det bästa för barnets och det i sig är inte enkelt för mig att säga vad som skulle vara barnets bästa i ditt fall, men mycket tyder på att du skulle få behålla den ensamma vårdnaden.

Fast än fadern kanske inte skulle få vårdnad så har barnet rätt till umgänge med sin far, detta framkommer enligt 6 kap. 15 § FB. I paragrafen tas upp att umgänge kan vara att träffas eller att de har annan kontakt, som att prata i telefon eller att skypea. Men även barnets umgänge ska utgå från principen om barnets bästa och skulle umgänge med fadern inte vara förenligt med barnets bästa så kommer inte rätten att besluta att barnet och fadern ska ha umgänge.

Sammanfattningsvis vill jag bara gå igenom kort vad jag tagit upp i mitt svar:

När barnet föds kommer socialnämnden att utreda vem som är barnets far De kommer fråga dig och andra som du troligtvis känner om vem som kan vara barnets far Skulle socialnämnden finna vem som är barnets far kommer de försöka fastställa faderskapet Finner de inte vem som är barnets far så kan de lägga ner utredningen om faderskap Fadern kan själv inte väcka talan om att faderskapet ska fastställas Bara för att faderskapet fastställs betyder inte det att han automatiskt får vårdnad, han måste väcka talan och gemensam vårdnad ska vara förenlig med principen om vad som är bäst för barnet

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du några funderingar eller är det något du vill att jag ska förklara annorlunda så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000