​Uträkning av bodelning och arv

Make avlider. Har inga barn tillsammans med nuvarande hustru. Han har 3 särkullbarn.

Han och nuvarande hustru har inget äktenskapsförord och inget annat skrivet.

Maken efterlämnar 700 000 kr och nuvarande hustru har 400 000 kr i tillgångar.

Efter fördelning av arvet behåller hon sina tillgångar samt erhåller hälften av makens tillgångar medan barnen delar på pappans andra hälft alltså 350 000 kr som fördelas på de tre barnen.

Jag undrar om detta är en riktig uträkning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga kommer jag först beskriva hur en bodelning vid avliden make går till. Efter det kommer jag visa hur arvet fördelas utifrån den frågeställning som du ovan presenterat. De lagar som vi kommer behöva gå in i är äktenskapsbalken (ÄktB) som har bestämmelser om bodelning och ärvdabalken (ÄB) för att finna bestämmelserna om arv.

Bodelning:

Eftersom den avlidne maken var gift vid hans bortgång skall en bodelning enligt äktenskapsbalkens bestämmelser genomföras innan arvet kan fördelas mellan arvingarna (23 kap 1§ ÄB).

Vid en bodelning enligt äktenskapsbalken skall egendom som inte är makarnas enskilda ingå (9 kap 1§ ÄktB). I din frågeställning skriver du att det inte finns ett äktenskapsförord eller något annat skrivet, vilket innebär att all deras egendom skall fördelas mellan dem (10 kap 1§ ÄktB).

Andelsberäkning

Första steget vid en bodelning efter att makarnas tillgångar har beräknats är att om makan eller maken har skulder skall dessa avräknas från den makans eller makens tillgångar (11 kap 2§ ÄktB). I din frågeställning nämns ingenting om skulder, jag utgår därför ifrån att det inte finns några skulder bland parterna i din fråga.

Om det inte finns några skulder eller dessa är avräknade skall parterna lägga ihop sina tillgångar. Med siffrorna som du nämnde ovan ser det ut såhär: 700 000 kronor (makens tillgångar) + 400 000 kronor (makans tillgångar) = 1 100 000 kronor. Summan på 1 100 000 kronor skall sedan fördelas lika mellan makan och maken. 1 100 000 kronor/2= 550 000, ur bodelningen får varje make på så sätt 550 000 kronor var (11 kap 3§ ÄktB). De 550 000 kronorna som är den avlidne makens del skall fördelas mellan arvingarna.

Undantag

Det finns ett undantag från att bodelningen skulle ske på detta sätt och det hade varit om den efterlevande makan inte hade begärt ut bodelning (12 kap 2§ ÄktB). I din frågeställning har dock den efterlevande makan färre tillgångar än den avlidne maken, vilket innebär att jag inte rekommenderar att undantaget används.

Arvet:

Det är alltså 550 000 kronor som skall fördelas mellan de berättigade arvingarna. Då den avlidne maken hade 3 barn är det dessa som skall fördela arvet mellan sig (2 kap 1§ ÄB). Uträkningen av arvet blir på så sätt följande: 550 000 (den avlidne makens tillgångar)/3 (barnen)= 183 333 kronor. Den avlidne makens barn erhåller 183 333 kronor var i arv från sin far.

Sammanfattning:

Den uppställda uträkningen i din fråga saknar en bodelning och på så vis blir utdelningen av tillgångarna felaktig. Det är viktigt att komma ihåg att vid den ena makan/makens bortgång skall först en bodelning genomföras. Tillgångarna paret har skall delas lika mellan dem, där den avlidne makan/makens del skall fördelas till arvingarna. I din fråga är det barnen som är de berättigade arvingarna och skall därför fördela tillgångarna på 550 000 kronor mellan sig.

Behöver du mer djupgående hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss igen på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”