Sexuella bilder på Snapchat

FRÅGA
Hej!Jag frågade en tjej på snapchat om hon ville bedöma storleken på mitt könsorgan. Hon frågade hur gammal jag är och jag skrev 26. Visste att hon var mellan 17-18 år så jag frågade bara för att vara på den säkra sidan. Hon skrev 17. Hon gick med på att jag skickade och jag gjorde det. Hon sparade bilden till sin telefon och bedömde. Men nästa dag sa hon att hon anmält mig och att polisen kommer kontakta mig inom 1-3 veckor. Hennes pappa är tydligen polis också så det kommer gå fortare.Kommer det leda till någonting? Har jag gjort något olagligt här?Jag frågade innan och hon sa ja så jag känner att båda var med på det.
SVAR

Hej!

Tack ör att du har vänt dig till oss på Lawline med detta.

Det som du skulle kunna anklagas för i situationen som du beskriver är sexuellt ofredande. Paragrafen där det kriminaliseras är 6 kap 10 § Brottsbalken. Jag citerar den nedan:

-------------------------------------------------------------------

"10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

2 st: Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."

-------------------------------------------------------------------

Det är tydligt att det är det andra stycket som är relevant för dig. Jag tror dock inte att du kommer få problem, eftersom syftet inte var att väcka obehag eller kränka hennes sexuella integritet.

Lite mer långsökt kanske det kan vara en fråga om ofredande. Det kriminaliseras i 4 kap 7 § Brottsbalken. Citat nedan:

-------------------------------------------------------------------

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

-------------------------------------------------------------------

Även här saknas syftet som krävs för att du ska dömas för brottet.

Jag tror sammantaget att du inte har något att vara orolig för. Hennes anmälan kommer troligen inte tas upp av åklagare, och om den gör det kommer du sannolikt bli frikänd. Hennes påstående om att hennes pappa är polis betyder inget, eftersom jäviga poliser inte deltar i utredningar där de är jäviga (7 § Polislagen). Hon var 17 vid tillfället, så åldern är inte ett problem heller.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (392)
2021-04-12 Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?
2021-04-12 Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?
2021-03-29 Straff för grooming

Alla besvarade frågor (91125)