Utökat umgänge

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejHar ett umgängesavtal som gäller var tredje helg samt vartannat lov. Bor på annan ort. Ibland vill barnen även träffas utöver avtalet. Kan då den andra föräldern neka detta varje gång även om man erbjuder sig att hämta barnen eller umgås på den orten barnen bor på? Har delad vårdnad. Barnen är 9 samt 11 år gamla.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En dom eller ett umgängesavtal ska följas, mamman gör alltså inget fel så länge du får träffa barnen de tider då umgänget är reglerat. Däremot finns det ingenting som hindrar er som föräldrar att tillsammans komma överens om ett utökat umgänge. Vill du utöka umgänget och få det reglerat kan du antingen vända dig till familjerätten för att skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Du kan även vända sig till domstol för att få umgänget utökat om ni som föräldrar inte kan komma överens. Domstolen kommer att pröva frågan om det finns nya omständigheter som befogar det, till exempel att det har gått lång tid sedan den förra domen.

Vid alla beslut rörande umgänge tar man barnets vilja i beaktande (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Har barnet fyllt tolv år är det endast i undantagsfall som barnets vilja inte beaktas. I ditt fall är ett av barnen 11 år gammalt vilket betyder att barnets vilja i vanliga fall beaktas vid frågor som rör umgänge.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?