Utökad undersökningsplikt vid upptäckt fuktskada

2017-12-30 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Köpte ett hus av suturäng modell med en atriumgård i mitten av huset på överplan.Under atriumgården är en kulvert. Vi tillträdde 2015-08-30.Säljaren hade gjort en överlåtelsebesiktning via Anticimex. Av den framkom att en ökad fuktmängd hade uppmätts i matsals golvet mot ytterväggen som leder till atriumgården.Anticimex rekommenderar att man skulle göra en utökad undersökning av golvet i matsalen, vilket vi inte gjorde..tyvärr.Atriumgården är ca 30kvm stort och på golvet hade förra ägaren för många år sedan lagt murbruk och därpå klinkers. Vi köpte huset på sommaren när det var torrt och fint. Allting såg ok ut.Ett år senare när vi skulle skura klinkersplattorna upptäcktes att hela golvet satt löst.Alla plattor var lösa och murbruket under var i princip sand. Under detta 10 cm tjocka lager var det helt fuktigt. Som en vattenpöl under hela golvet. Det visade sig också att förra ägaren hade satt igen brunnen i mitten på gården med fogskum och vattnet kunde därmed ej rinna undan.Vi förstod nu varför golvet i matsalen hade förhöjd fukthalt, men detta hade aldrig en besiktningsman upptäckt med mindre än att lyfta hela övre lagret av golvet.Vi har haft en betongkonsult som säger att hela betongen är skadad och behöver lagas för stor kostnad. Vi anser att detta är ett dolt fel, som hade varit svårt att upptäcka vid besiktning.Vi hade inte förväntat oss att hela golvet skulle lossa i atriumgården.Vad tror ni om detta?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller vad du som köpare med fog kan förutsätta vid köpet har man rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare får man dock inte åberopa fel som man borde upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § jordabalken).

Det innebär att det är vad ni borde ha upptäckt eller haft fog att förutsätta vid köpet som är avgörande för huruvida det föreligger ett dolt fel eller inte. Hade skadan kunnat upptäckas vid en utökad besiktning föreligger således inget dolt fel. Finns det indikationer på fukt som i ert fall utökas er undersökningsplikt och det blir svårare att åberopa omständigheter kring fuktskadan såsom dolt fel.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (486)
2021-12-30 Fel i gammal byggnad
2021-12-07 Kan ett dödsbo friskriva sig från dolda fel?
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?

Alla besvarade frågor (98667)