Utnyttjande av barn för sexuell posering

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga. Min kompis har blivit utsatt för catfishing av en 30 årig man, han sa att han var 15 år och min kompis är 13. Mannen ber min kompis att skicka nakenbilder, vilket hon gör för att hon gillade verkligen honom. Senare efter dem har snackat ett tag via snapchat så vägrar mannen skicka bild på sitt ansikte, min kompis började att bli fundersam och misstänka att han kanske inte är den han utger sig för att vara. Hon börjar då ställa massa frågor till mannen och då erkänner mannen att han är 30 år. Denna mannen har även använt en annan killes bilder för att lura min kompis. Denna killen har tidigare anmält honom för att ha tagit hans bilder. Denna mannen vill även köpa nakenbilder från en 07. En annan person jag känner har tagit en bild från en kändis ansikte och skickat till mannen för att få reda på mer information. Men efter hon hade skickat bilden så ville hon inte mer och sa att det inte var hon. Då vill inte mannen ge ut information. Hur tänker man om detta? Gjorde mannen brott? Gjorde den personen som skicka bild på en kändis ansikte ett brott? Ska man anmäla detta? Vill gärna ha svar! Tack för er tid. Hoppas ni svarar snart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om det är olagligt att som vuxen uppmana ett barn att skicka sexuella bilder. Vidare tolkar jag det också som att du undrar om det är olagligt att utge sig för att vara någon annan på internet.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Sexualbrotten finns reglerade i 6 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Det brott som mannen primärt kan ha gjort sig skyldig till är utnyttjande av barn för sexuell posering. Att som vuxen främja eller utnyttja att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering utgör brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Brottets straffskala är böter eller fängelse i max två år (6 kap. 8 § BrB). Det är uppenbart att bilderna har skickats på mannens begäran, eftersom att du skriver att han bett om det och att han dessutom ljugit om utseende och ålder. Rekvisitet "främja eller utnyttja" är därmed uppfyllt. Med sexuell posering avses handlingar som för en vuxen har en klar sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera. Att skicka sexuella bilder via till exempel Snapchat är att utföra sexuell posering. Även det rekvisitet är därför uppfyllt.

I vissa fall kan gärningspersonen gå fri från ansvar trots att rekvisiten ovan är uppfyllda. Detta gäller om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt (6 kap. 14 § BrB). Denna paragraf är dock inte tillämplig i det här fallet med tanke på den stora åldersskillnaden mellan din kompis och mannen.

Objektivt sett är förutsättningarna för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering uppfyllda, eftersom den 30-årige mannen har fått ett barn (en person under 15 år) att skicka bilder med en klar sexuell karaktär. Av din fråga framgår inte om mannen kände till eller borde ha känt till att flickan var under 15 år. För att kunna dömas för detta brott krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet beträffande att barnet inte fyllt 15 år (6 kap. 13 § BrB). Han kan bli dömd även om han inte vetat om att flickan varit under 15 år, men då krävs att han varit oaktsam genom att antingen haft skälig anledning att anta att hon varit under 15, eller att han inte gjort tillräckligt för att kunna konstatera att hon inte varit det.

Du nämner också att mannen vill köpa bilder av en person född 2007. Jag har inte tillgång till omständigheterna i fallet och kan därför inte säga vilken brottsrubricering som blir aktuell, men om personen har skickat bilder till mannen efter begäran kan även det falla in under utnyttjande av barn för sexuell posering.

Barnpornografibrott

Det är även olagligt att inneha en sexuell bild av barn eller betrakta en sådan bild som gärningspersonen berett sig tillgång till. Med barn avses här en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller en person som är under arton år. Om mannen har sparat bilder av din kompis genom att exempelvis ta en skärmdump, aktualiseras även barnpornografibrott. Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år (16 kap. 10 a § BrB).

Är det olagligt att utge sig för att vara någon annan?

Du skriver också att en person du känner har tagit en bild av en kändis och skickat till mannen för att ta reda på mer information. Det kan i vissa fall vara olagligt att lura någon genom att utge sig för att vara någon annan på internet. Det brott som i sådana fall kan bli aktuellt är bedrägeri. Bedrägeri innebär att man lurar någon att handla på ett sätt som denne annars inte hade gjort och att handlingen innebär ekonomisk vinning för den som lurat och ekonomisk skada för den som blivit lurad (9 kap. 1 § BrB). Av det du beskriver är det dock inte fråga om att mannen blivit vilseledd eller på något sätt skadad. Personen som sa sig vara kändisen på bilden har därför inte begått något brott.

Sammanfattning

Som svar på din fråga kan den 30-årige mannen komma att dömas för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Om han har sparat bilder på din kompis rör det sig även om barnpornografibrott. Jag skulle givetvis råda din kompis att polisanmäla mannen. Tänk på att försöka spara allt bildmaterial, konversationer och dylikt. Det kan användas som bevisning vid en eventuell rättegång.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96515)