Utnyttjande av barn för sexuell posering

FRÅGA
Fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering. I 6 kap. 8 § andra stycket Brottsbalken finns en bestämmelse om utnyttjande av barn som fyllt femton men inte arton år för sexuell posering. Det är inte ovanligt att ungdomar i aktuell åldersgrupp på fester dricker alkohol och hänger sig åt "lekar" med inslag av nakenhet, t.ex. klädpoker och variationer av "sanning och konsekvens". Min fråga gäller om bestämmelsen i paragrafens andra stycke gäller sådana situationer. Mer konkret: Är det straffbart såsom "utnyttjande av barn för sexuell posering" att förmå en berusad person som fyllt femton men inte arton år att strippa till full nakenhet inför sina kompisar på en fest?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Precis som du beskriver så kan den som främjar eller utnyttjar ett barn som fyllt 15 men inte 18 år att utföra eller medverka i sexuella posering dömas för utnjttjande av barn för sexuell posering om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, 6 kap 8 § 2 st BrB.

1. Sexuell posering

När det gäller begreppet sexuell posering har i förarbetena följande förutsättningar angetts (prop. 2004/05:45 s. 146)

Det ska vara fråga om antingen medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller en exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktärHandlingen ska utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild.

Samtycke från barnet anses sakna rättslig betydelse.

2. Sexuell posering som är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling

Som exempel på när en sexuell posering ska anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling anges i förarbetena bla när poseringen skett mot ersättning eller under tvång.

I mål B 3011-10 beaktade domstolen beroendeförhållande som hade förelegat mellan målsäganden och den tilltalade, som var ansvarig för den verksamhet inom vilken målsäganden utfört annat arbete på nattklubbar samt att målsäganden varit berusad vid poseringen och också att den tilltalade tagit stor mängd fotografier av henne. Poseringen ansågs sammantaget ha varit ägnat att skada flickans hälsa eller utveckling.

Som svar på din fråga, kan man dömas till utnyttjande av barn för seuxell posering i det fall som du beskriver.

Hoppas du fick svar på fråga.

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98704)