Utnyttjande av barn för sexuell posering och grooming

FRÅGA
Hej!Är det lagligt att en man över 18år skrivit på nätet till en minderårig tjej vad för typ av sexuella bilder och videos han vill ha mot pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som huruvida det är olagligt att som en vuxen man uppmana en minderårig tjej att skicka sexuella bilder och videoklipp mot betalning.

Svaret på din fråga är ja, det är en olaglig gärning som faller under brottet utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 8 § Brottsbalken). Enligt bestämmelsen döms den, som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket BrB). Detsamma gäller om barnet är mellan 15-18 år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket BrB). Är gärningen att bedömas som grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (6 kap. 8 § tredje stycket BrB).

Ett annat brott som kan bli relevant är kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (s.k. grooming) som regleras i 6 kap. 10 a § Brottsbalken. Det är olagligt att föreslå en träff eller stämma träff med ett barn under femton år i syfte att utnyttja barnet för sexuell posering (6 kap. 8 § jämte 10 a § BrB). Med träff avses såväl ett fysiskt sammanträffande som ett möte via ett tekniskt hjälpmedel. Med att föreslå en träff avses att gärningspersonen på något sätt väcker frågan om att träffas på viss tid och plats. Den som gör sig skyldig till grooming döms till böter eller fängelse i högst två år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (279)
2020-03-31 Fråga om våldtäkt - särskilt utsatt tillstånd.
2020-03-29 När aktualiseras brottet försök till sexuella tjänster och vad är risken för att bli påkommen?
2020-03-15 Den Svenska regleringen om sexualbrott
2020-02-29 Vad räknas som våldtäkt?

Alla besvarade frågor (78651)