Utmätningsregler för ett gift par.

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA
Jag är gift, har ensam dragit på mig skulder på 850000kr, klarar inte att betala längre, går back 25000kr varje månad. Vid löneutmätning eller skuldsanering så räknas både min och min makes inkomster och utgifter samman. Min make har köpt 3 bilar, en är utlånad, jag står inte på någon bil, jag har inte betalat något på bilarna, det finns papper och köpekontrakt som styrker detta och min man kan bevisa att han betalat från sina konton. Vid utmätning av min lön eller skuldsanering kan väl inte hans bilar utmätas då han kan bevisa att han äger dem?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du undrar om kronofogden kan utmäta bilarna i ert gemensamma hem.

Till att börja med så är var och en av en makes skulder och tillgångar sina ens egna, 1:3 ÄKtb. Det innebär att en kronofogde inte kan ta din makes tillgångar för att betala dina skulder.

Men vid utmätning är det väldigt vanligt att människor försöker lura kronofogden med att upprätta s.k "skenavtal" avtal som existerar endast för skens skull. Därför finns det speciella bevisregler kronofogden måste förhålla sig till vid utmätning.

Dessa hittar vi i 4:17-23 UB. För gifta par gäller regeln i 4:19 UB. Enligt den regeln presumeras all egendom som är i din besittning som att du är ägare. Presumtionen kan brytas genom att det görs sannolikt att ägaren är din make. I ditt fall borde ägarbevisen fungera tillräckligt bra för att bryta presumtionen mot att du är ägare.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 063 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (381)
2019-07-23 Utmätning vid samboförhållanden
2019-07-23 Utmätning vid ofullständig bodelning
2019-07-12 Får kronofogden utmäta min lön för min frus skulder?
2019-07-12 Ena maken står ensam på lagfarten, kan utmätning ändå ske i fastigheten för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (71312)