Utmätningsregler för ett gift par.

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA
Jag är gift, har ensam dragit på mig skulder på 850000kr, klarar inte att betala längre, går back 25000kr varje månad. Vid löneutmätning eller skuldsanering så räknas både min och min makes inkomster och utgifter samman. Min make har köpt 3 bilar, en är utlånad, jag står inte på någon bil, jag har inte betalat något på bilarna, det finns papper och köpekontrakt som styrker detta och min man kan bevisa att han betalat från sina konton. Vid utmätning av min lön eller skuldsanering kan väl inte hans bilar utmätas då han kan bevisa att han äger dem?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du undrar om kronofogden kan utmäta bilarna i ert gemensamma hem.

Till att börja med så är var och en av en makes skulder och tillgångar sina ens egna, 1:3 ÄKtb. Det innebär att en kronofogde inte kan ta din makes tillgångar för att betala dina skulder.

Men vid utmätning är det väldigt vanligt att människor försöker lura kronofogden med att upprätta s.k "skenavtal" avtal som existerar endast för skens skull. Därför finns det speciella bevisregler kronofogden måste förhålla sig till vid utmätning.

Dessa hittar vi i 4:17-23 UB. För gifta par gäller regeln i 4:19 UB. Enligt den regeln presumeras all egendom som är i din besittning som att du är ägare. Presumtionen kan brytas genom att det görs sannolikt att ägaren är din make. I ditt fall borde ägarbevisen fungera tillräckligt bra för att bryta presumtionen mot att du är ägare.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (403)
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?
2019-10-26 Utmätning av livränta
2019-10-24 Utmätning av inneboende

Alla besvarade frågor (74625)