Utmätning vid samboförhållanden

2019-07-23 i Utmätning
FRÅGA
Hej.Jag undrar om en av parterna i ett samboförhållande har en skuld till Kronofogden, kan den dennes sambo råka ut för utmätning av egendom, lön, besparingar eller annat?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du vill veta om kronofogden kan utmäta den skuldsattas sambo för den skuldsattas skulder.

Var och en person äger sin egendom och skulder. Det betyder att kronofogden inte kan utmäta egendom som tillhör den icke-skuldsatta sambon.

Dock när det handlar om lös egendom i hemmet så kan den skuldsatta vilja föra över så mycket egendom till den andra sambon som möjligt för att hindra utmätningen.

Därför finns en specialregel i 4:19 UB. 4:19 Föreskriver att egendom som är i gemensam besittning (d.v.s finns i hemmet) anses ägas av den skuldsatta om inte den andra sambon kan göra det sannolikt att det ägs av hen.

Det betyder att kronofogden kan utmäta egendom som inte ägs av den skuldsatta om den andra sambon inte kan bevisa att egendomen ägs av hen.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80290)