Utmätning och Pension

2019-03-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Har en skatteskuld hos kronofogden.Går kronofogden in och tar mitt pensionssparande eller måste man söka dispens hos skatteverket?Det är ju ändå dom som skickat in till kronofogden.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utmätning kan göras hos en person även om denne har pension. Däremot får rätten till pension inte utmätas om rättigheten behövs för pensionärens försörjning. Det stadgas i 5:8 § utsökningsbalken. Tanken är att utmätning inte skall göras i egendom som den betalningsskyldige behöver för att kunna leva ett drägligt liv. Undantag från utmätning återfinns i 5 kap utsökningsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (354)
2019-04-19 Kan skadeersättning utmätas?
2019-04-17 Kan kronofogden verkställa utmätning av bil trots att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft och överklagan är insänd med begäran om inhibition?
2019-04-15 Utmätning av samägd fastighet
2019-04-15 Vad kan myndigheten utmäta om min sambo är skuldsatt?

Alla besvarade frågor (68056)