Utmätning när ena maken har skuld

2020-05-12 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Jag har gjort en dålig affär och fått en skuld på ca1000000. Jag undrar nu om min fru blir tvungen att vara med och betala denna skuld och kan de tvinga oss att sälja vår lägenhet som vi står för båda två.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder.

Om utmätning skulle bli aktuell kan din fru däremot påverkas när ni äger egendom tillsammans. Gällande samägd bostadsrätt: Huvudregeln är att bostadsrätter undantas från utmätning om bostadsrätten tjänar som gäldenärens stadigvarande bostad (alltså om ni bor permanent i bostadsrätten). En bostadsrätt får dock utmätas i vissa fall, t.ex. om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning, se 5 kap. 1 § p. 6 utsökningsbalken (UB). Detta innebär att er bostadsrätt kan utmätas om den t.ex. är väldigt stor i förhållande till ert behov.

Om bostadsrätten utmäts

Om bostadsrätten skulle utmätas för ena makens skuld är det bara den makens andel som omfattas av utmätningen. Detta innebär dock inte att inte hela bostadsrätten får säljas, utan tvärtom får bostadsrätten säljas i sin helhet, och övriga delägare får då tillbaka sin andel i pengar, se 8 kap. 8 § UB. I ditt fall skulle det innebära att bostadsrätten säljs och din fru får sin andel (hälften av vad försäljningen uppgår till förutsatt att ni äger lika delar).

Hoppas att svaret var till någon hjälp!

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll