Utmätning i samboförhållande

Hej!

Min sambo har en skuld till kronofogden och vi har skild ekonomi. Då jag vill köpa en ny dyr tv och jag vill inte riskera att den ev utmäts. Räcker det det med att jag har kvittot på tvn och kontoutdrag som visar att det är jag som har betalt för tvn?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När kronofogdemyndigheten ska göra en utmätning så är det endast egendom som tillhör gäldenären som ska utmätas enligt 4:17 utsökningsbalken. Den som har lös egendom i sin besittning förutsetts vara ägare till egendomen. Om gäldenären har något i sin besittning så förutsätts att denne också äger egendomen så länge som det inte framgår att det är någon annans, se 4:18 utsökningsbalken. Om det således skulle framkomma att Tv:n endast är i din besittning så ska den inte utmätas. Ofta är det så att sambos har gemensam besittning över lös egendom, och då anses gäldenären vara ägare till egendomen om det ej görs sannolikt att de samäger egendomen och om det inte heller framgår att någon annan äger egendomen, se 4:19 utsökningsbalken.

Om ni således skulle ha Tv:n i gemensam besittning, t.ex. att den står i ert vardagsrum, så krävs det m.a.o. att du antingen gör sannolikt att ni äger den gemensamt eller så ska det framgå att du äger den. För att det ska framgå att du äger Tv:n så räcker det med att du har kvitto och kontoutdrag som visar att det endast är du som har köpt Tv:n.

Med vänliga hälsningar

Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo