Utmätning av tomträtt

FRÅGA
Hej! Kan KF utmäta min tomträtt? Hur går en utmätning till i sådana fall? Tvingar dem mig att överlåta på en köpare? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, Kronofogden kan utmäta din tomträtt, men ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda innan de kan göra det. Tomträtter behandlas likadant i Utsökningsbalken som fast egendom. Din fasta egendom får utmätas om:
1. Den tillhör dig (UB 4:24).
2. Den är överlåtbar (UB 5:5).
3. Den har ett förmögenhetsvärde.
4. Överskottet som den ger gör utmätningen försvarlig (UB 4:3).

Om du har lagfart på fastigheten utgår man från att den tillhör dig, om det inte framgår att den tillhör någon annan (UB 4:24). Den måste vara överlåtbar: alltså får det inte finnas föreskrift i ex. testamente där du förvärvat den med villkor att du inte får överlåta den (UB 5:5). Innan utmätning får ske måste Kronofogden också beräkna vilket belopp som fastigheten kan tänkas bli såld för. Försäljningen måste täcka de kostnader de haft för försäljningen och ge ett överskott som gör utmätning försvarlig (UB 4:3).

Kronofogden måste alltså checka av dessa förutsättningar innan de kan utmäta din tomträtt, när de har gjort det kommer tomträtten att säljas på offentlig auktion (UB 12:1).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (51)
2021-11-17 Eventuell utmätning av samägd egendom
2021-10-06 Kan Kronofogdemyndigheten besluta om försäljning av en hel fastighet för att en av andelsägarna har en skuld?
2021-08-15 Får aktier utmätas och hur ska köpare hittas?
2021-07-04 Minimipris vid tvångsförsäljning av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (97581)