Utmätning av studiemedel på bankkonto

2017-12-19 i Utmätning
FRÅGA
Får kronofogden tag mit csn från mit konto. Har just börjat skolan. O fick ind 12500.dom tog 6200. Pratar med dom och dom säger att det får dom. Når det er från mit konto. Och inte direkt från csn. Skylden er inte från csn men från andra aktörer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vilken egendom som får utmätas hittar du i utsökningsbalken (UB). Huvudregeln är att lös egendom, såsom pengar, får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte). Pengar som finns på gäldenärens konto får antas tillhöra honom och kan därför utmätas. Gäldenären har dock rätt till att behålla ett visst belopp vid utmätning; ett s k beneficium. Det omfattar bl a pengar på bankkonto som täcker gäldenärens ekonomiska behov för en månad. Kronofogdemyndigheten får alltså utmäta CSN-medel som influtit på ditt konto i den mån det inte behövs för ditt underhåll den kommande månaden. Det har ingen betydelse att skulden inte är från CSN.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?