Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA
HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB.

För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html )

Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (532)
2021-05-07 Vad händer vid en utmätning?
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?

Alla besvarade frågor (92257)