Utmätning av sambos egendom

2020-07-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Jag bor hos min tjej i hennes hus. Jag har skulder hos kronofogden, och undrar om dom kan utmäta hennes saker i huset om jag skulle skriva mig hos henne?Jag har inte ekonomi att betala något för mitt boende och äger heller knappt några saker.Så jag undrar om KF kan komma o mäta ut egendom i hennes hus om jag skulle skriva mig hos henne? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan gäller samboende och utmätning vilket innebär att sambolagen (SamboL) samt utsökningsbalken (UB) är tillämpliga lagar.

Egendom som förvärvats för gemensamt bruk
Gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk klassas som samboegendom (3 § SamboL). Det här betyder att egendom som din tjej införskaffat innan ni blivit sambor inte således är samboegendom och ska därmed i regel inte utmätas för dina skulder. Det är nämligen endast egendom som tillhör gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige, som kan vara föremål för utmätning (4 kap. 17 § UB).

Egendom i den skuldsattes besittning antas tillhöra denne
Det som emellertid kan ställa till det nämnda är reglerna om utmätning. När ni bor ihop kan det bli problematiskt för kronofogden att avgöra vilken egendom som tillhör respektive sambo. Mot bakgrund av detta finns det en presumtionsregel i UB som reglerar hur kronofogden går till väga när de utmäter egendom.

Som utgångspunkt vid utmätningsförfarandet gäller att allt som gäldenären besitter även förutsätts ägas av denne (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom ni bor med varandra tillämpas även en presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB. Regeln innebär att det som finns i er gemensamma bostad, det vill säga även hennes egendom, antas tillhöra dig. Detta förutsatt att din tjej inte kan bevisa att egendomen de facto är hennes. Att egendomen tillhör den skuldsatte är således en presumtion som den rätte ägaren, din tjej, i sin tur är tvungen att göra invändning mot, för att egendomen inte ska utmätas för dina skulder. Förutsatt att hon kan bevisa att egendomen är hennes enskilda kan de inte utmäta egendomen och vice versa.

Det måste framgå att egendomen inte är den skuldsattes
Vad som gäller är således att din tjej är tvungen att bevisa att hon de facto är ägare till egendomen och att egendomen således inte kan utmätas. Att framföra bevisning om detta är inte alltid helt lätt. Något som emellertid fungerar bra som ägandebevis är till exempel ett kvitto som visar att det är hon som köpt egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (508)
2021-03-06 Vad gäller när ens partner har skulder hos Kronofogden?
2021-03-06 Kan en bostadsrätt som jag fått i arv utmätas?
2021-03-06 Kan Kronofogden utmäta egendom för den andre makens skulder?
2021-03-06 Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder?

Alla besvarade frågor (89936)