Utmätning av sambons egendom

2020-03-24 i Utmätning
FRÅGA
Min dotter är sambo med en trevlig man som hon bor tillsammans med, i hans hus. Min dotter är nu oroad över att hon inte har råd att amortera av sin privata bankskuld, om hon blir arbetslös i dessa Coronatider.Kommer banken att kräva hennes sambo och göra utmätning på hans bohag och tillgångar?Vad säger lagen?Tacksam för svar till en orolig förälder till en lika orolig dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB).

Som utgångspunkt ska sambons egendom inte utmätas

Utgångspunkten i samboförhållanden är att var och en ansvarar för sina egna skulder. Detta innebär att hennes sambos egendom inte ska utmätas och användas för att betala av hennes skulder (4 kap 17 § UB).

Egendom i deras gemensamma besittning

När man bor tillsammans kan det dock vara svårt att avgöra vem som äger vilken egendom. Gällande den egendom som samborna har i sin gemensamma besittning, gäller att den kan utmätas så länge det inte görs sannolikt att egendomen tillhör den andre sambon. Det finns alltså en presumtion för att det som finns i deras gemensamma bostad tillhör den betalningsskyldige och därmed kan utmätas (4 kap 19 § UB).

Din dotters sambo måste alltså kunna visa att han är ägare till det han inte vill ska utmätas. Att de skrivit ett samboavtal på vem som äger vad kan ha ett visst bevisvärde, men räcker normalt sett inte ensamt. Ett kvitto eller kontoutdrag kan tillsammans med annan bevisning också användas. Gällande egendom som sambon fått genom arv, testamente eller gåva kan detta styrkas genom arvskifteshandling, testamente eller gåvobrev. För att avgöra om denna presumtion kan brytas görs en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter. Deras inkomster och övriga ekonomi kan därmed också ha betydelse.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (531)
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?
2021-04-29 Kan hela skatteåterbäringen utmätas?

Alla besvarade frågor (92024)