Utmätning av sambons bil

2016-04-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har blivit utmätt av kronofogden och jag hadde en bil i mitt namn så de har utmätt den.men bilen har min sambo köpt och jag har bara haft bilen i mitt namn på grund av att hon inte har nått körkort. Hon har till och med skrivit ett papper där det står bilen står på min sambo och att jag har köpt den plus så får du inte sälja eller överlåta till någon.och hon har alla papper på att hon har betalat den med sina egna pengar och det finns bevis på för hon har betalat med kort och ingen kredit.vad ska jag göra för att få ut bilen så kronofogden inte säljer bilen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om ni anser att bilen felaktigt blivit utmätt kan ni överklaga utmätningen. För att få tillbaka bilen måste din sambo kunna styrka att den är hennes vilket kan göras genom de handlingar du nämnt ovan. Om ni väljer att överklaga beslutet hamnar ärendet hos domstolen och försäljningen stoppas i väntan på domstolsbeslut.

Den avgörande frågan är om de papper som ni har räcker för att bevisa att det är din sambo som är den rätte ägaren. Det är en bedömning som görs av domstolen och den part som förlorar målet ska ersätta alla rättegångskostnader. Det kan med andra ord bli en dyr process om ni förlorar målet.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?