Utmätning av pengar och bil eller inte?

Om man har Kronofogdeskulder och har fått ett arv, kan man då ge bort pengarna till sina barn för att undvika att Kronofogden gör utmätning? Behöver man skriva ett gåvobrev till barnen? Kan Kronofogden ta tillgångar som står skrivna på sambon, en bil, när betalningen för bilen är gjord från den skuldsattes bankkonto? Om utmätning av barnens pengar och sambons bil är möjlig, kan det göras oavsett om den skuldsatte lever eller är död?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om man kan ge bort pengar till sina barn genom ett gåvobrev för att undvika utmätning. Dessutom om kronofogden kan ta tillgångar (en bil) som står skrivna på sambon men betalningen skedde från den skuldsattes konto. I mitt svar kommer jag att utgå från detta och främst tillämpa utsökningsbalken (UB). 

Kan man ge bort pengar i ett gåvobrev för att undvika utmätning? 

All egendom som den skuldsatte äger kan utmätas, såvida det inte är undantagen på grund av särskild föreskrift 4 kap. 2§ UB. Det innebär att gåvobrev bör upprättas för att kunna skydda pengarna, även om gåvan anses fullbordad då pengarna förts över och kommit i mottagarens besittning 2§ gåvolagen. Detta kan dock påverka barnens arvsrätt i framtiden, eftersom det kan räknas som förskott på arv. Dessutom bör den skuldsatte beakta att om denne försätts i personlig konkurs kan konkursförvaltaren besluta om återvinning (pengarna förs tillbaka) av överlåtelser som den skuldsatte gjort inom vissa tidsfrister. Sammantaget bör ett gåvobrev upprättas för att skydda pengarna från utmätning. 

Kan kronofogden ta tillgångar som står skrivna på den skuldsattes sambo? 

Utgångspunkten är att lös egendom (bilen) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte) eller annars anses vara ägare enligt 18-19§§, 4 kap. 17§ UB. I detta fall framgår det att bilen är skriven på den skuldsattes sambo, vilket innebär att bilen kan utmätas om den skuldsatte och sambon har bilen i sin gemensamma besittning (omedelbar kontroll, t.ex. har bilnycklar till bilen som står parkerad) samt att det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte, 4 kap. 19§. Att både den skuldsatte och sambon har bilen och använder den samt att betalningen gjordes från den skuldsattes konto kan tyda på att bilen kan utmätas. Å andra sidan, då bilen är skriven på sambon kan detta tyda på att den inte är i deras besittning. Sammantaget görs en helhetsbedömning av alla omständigheter om den lösa egendomen anses vara i deras gemensamma besittning.

Slutsats

En skuldsatt person som riskerar utmätning bör upprätta ett gåvobrev för att skydda pengar som getts bort till sina barn i gåva, även om gåvan juridiskt sett är fullbordad när pengarna kommit i mottagarens besittning. Detta kan dock påverka annat, vilken nämndes ovan. Vidare bör kronofogden kunna utmäta bilen som är skriven på den skuldsattes sambo om den anses vara i deras gemensamma besittning. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo