Utmätning av lös egendom i gemensamt hem

Hej,

Jag har för närvarande en skuld till SKV vilket jag inte har möjlighet att betala. Denna skuld kommer med stor sannolikhet gå vidare till kronofogden. Vad är det för regler kring utmätning som kronofogden kommer att göra, kan de även göra utmätning på min fru? och hur skulle det vara om man har ett äktenskapsförord eller liknande? Jag och min fru bor i samma bostad om det har någon betydelse.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid utmätning av lös egendom gäller huvudregeln att kronofogden får ta egendom som tillhör gäldenären, dvs. den vars skuld har gått till kronofogden, och inte någon annans. När en gäldenär bor tillsammans med en sambo eller make/maka kan det dock vara svårt att veta exakt vem som äger vad, och då finns regler som presumerar att gäldenären äger viss egendom. Saker som du och din fru har i er gemensamma besittning antas tillhöra dig och kan utmätas, om det inte göra sannolikt att saken är samägd eller det framgår att den tillhör din fru (utsökningsbalken, UB, 4 kap. 19 §).

Om kronofogden genomför en utmätning trots att din fru anser sig ha bättre rätt till saken, måste hon väcka talan mot både dig och den som sökt utmätning (i det här fallet SKV), UB 4 kap. 20 §. Om en egendom är samägd mellan dig och din fru kan kronofogden i vissa fall ändå ta hela egendomen i anspråk och ersätta din fru hennes del av försäljningen, UB 8 kap. 8 §.

Viktiga regler i sammanhanget finns i 5 kap. UB vilket handlar om sådant som undantas från utmätning. Det är framför allt kläder, möbler, arbetsredskap, personliga saker och liknande i skälig utsträckning. Om det finns familj och barn i bilden tas även hänsyn till deras behov.

Sammanfattningsvis är det svårt att freda egendom i ett gemensamt hem, om det inte finns fasta bevis eller det på annat sätt är tydligt att gäldenären inte är ägaren.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”