Utmätning av lön och utmätning av annans egendom

Hej,

Jag har skulder hos kronofogden och pågående löneutmätning. Jag vill däremot flytta hem till föräldrar för jag vill korta ner min pendlingstid till jobbet. Jag vill alltså vara inneboende hos dem. Hur funkar det då med min löneutmätning och mina föräldrars egendom? De vill ju självklart att jag fortfarande ska betala hyra och att jag ska betala min egna mat. De vill ju inte heller att kronofogden ska kunna mäta ut deras egendom då skulderna är mina. Vad säger lagen då?

Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du dels undrar hur stor del av lönen som kommer att utmätas och dels huruvida kronofogden har rätt att utmäta dina föräldrars egendom.

Utsökningsbalken (1981:774) (UB) är tillämplig när det gäller utmätning. Vid en utmätning ska kronofogden ta den betalningsskyldiges (gäldenärens) egendom i anspråk för att kunna betala av dennes skulder. Kronofogden ska i första hand ta sådan egendom som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 st. UB).

Utmätning av lön

Löneutmätning är ett sätt för kronofogden att driva in pengar för att betala gäldenärens skulder. Då åläggs arbetsgivaren att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogden (7 kap. 3 § UB). Hur stor löneutmätningen blir är beroende av gäldenärens ekonomiska situation. Kronofogden får endast utmäta den del som överstiger vad gäldenären behöver för sitt underhåll (7 kap. 4 § UB). Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning kallas för förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet består av gäldenärens bostadskostnad och ett så kallat "normalbelopp" som innefattar alla övriga vanliga levnadskostnader (7 kap. 5 §).

Utmätning av egendom som tillhör annan

Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB) eller om gäldenären enligt 18-19 § ska anses vara ägare. Huvudregeln är att gäldenären anses vara ägare till egendomen om gäldenären har egendomen i sin besittning och om det inte framgår att den tillhör någon annan (4 kap. 18 §). Att ha något i sin besittning innebär att man har något under sin omedelbara kontroll, till exempel i sitt hem.

Om gäldenären däremot bor med familj är det annorlunda. I de fall då gäldenären bor tillsammans med till exempel föräldrar/syskon och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären endast vara ägare om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap 19 § 2 st. UB). Exempelvis smycken eller liknande som finns i ditt och dina föräldrars gemensamma hem skulle förmodligen anses vara i er gemensamma besittning, men för att kronofogden ska kunna utmäta den, behöver de styrka att egendomen är din och inte dina föräldrars. Med det sagt är det inte sannolikt att kronofogden kommer ta egendom som tillhör dina föräldrar.

Om kronofogden ändå utmäter egendom som tillhör dina föräldrar, kan dina föräldrar inom en månad väcka talan om saken i domstol. Om det under rättegång framkommer att egendomen tillhörde dina föräldrar, ska utmätningen hävas (4 kap. 20 § UB).

Det kan också nämnas att det finns mycket som undantas från utmätning. Kronofogden ska bland annat inte utmäta kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk. Även möbler, husgeråd och annan utrustning undantas från utmätning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel (5 kap. 1 § UB).

Sammanfattning

Som svar på dina frågor kan det kortfattat sägas att kronofogden, med hänsyn till förbehållsbeloppet, inte kommer utmäta lönen i en sådan omfattning att du inte har råd att betala hyra och mat. Om kronofogden vill utmäta egendom som finns i ditt och dina föräldrars gemensamma hem, måste det kunna styrkas att egendomen tillhör dig. Annars får den inte utmätas.

Hoppas att du fått svar på dina frågor! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”