Utmätning av lön

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA
Bor Med Min sambo som har utmätning på lönen. Jag har tyvärr fått tagit reda på detta själv då han ej berättat. Nu är det så att han knappt kan betala halva hyran eller andra saker till mig och mina barn. Nu undrar jag hur det går till med utmätning? Förstår att man kan får det lite tufft men man bör väl ha kvar till hyra och mat. I det stora hela så kämpar jag för hela familjen och det börjar bli tungt. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa/skicka en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. En gäldenär är en person som har skulder, i detta fall din sambo. Förfarandet sker alltså för att en gäldenär ska bli kvitt sina skulder på något sätt. Utmätning av lön regleras i utsökningsbalkens (UB) sjunde kapitel.

Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB).

Ett beslut om löneutmätning ska ändras om det finns anledning till det (7 kap. 10 § UB). Anledning finns om förhållandena ändrats under pågående löneutmätning t.ex. kan gäldenärens lön öka eller försörjningsbördan ändras. Det är därför viktigt att Kronofogden informeras om att förhållanden ändras, så att korrigering av summan för löneutmätning kan ske.

Jag rekommenderar att din sambo kontaktar kronofogden för att se att de har korrekta uppgifter om alla delar av ekonomin så att utmätningen sker på ett korrekt sätt. För som sagt ska det finnas pengar kvar för att det vardagliga underhållet för familjen fungerar.

Hoppas det löser sig och att du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98502)