Utmätning av inneboende

2019-10-24 i Utmätning
FRÅGA
Min bror bor inneboende hos oss. Vad händer om han inte kan betala sina lån och hamnar hos kronofogden
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar "hamnar hos kronofogden" som att Kronofogden skulle verkställa utmätning mot din inneboende bror.

Huvudregeln är då att lös egendom får utmätas för att täcka personen i frågas (gäldenärens) skulder om det framgår att egendomen ägs av denne, enligt 4 kap. 17 § Utsökningsbalken (UB). Det är utmätningssökanden (den som vill ha betalt) som har bevisbördan för detta.

Har gäldenären egendom i gemensam besittning med annan får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, vilket följer av 4 kap. 19 § 2 st UB. Det föreligger alltså en presumtion att gäldenären inte är ägare av egendomen som besitts gemensamt med annan. Utmätningssökanden måste således bevisa att egendomen är gäldenärens, vilket inte kommer att gå om egendomen inte ägs av denne.

Jag vill även tillägga att det finns undantag från vad som ens får utmätas enligt 5 kap 1 § UB. Exempelvis får inte kläder och möbler som är nödvändiga för ett hem och dess skötsel utmätas. Sådan egendom som inte får utmätas kallas beneficieegendom. Dessa undantag leder till att Kronofogden relativt sällan utmäter egendom hemma hos folk. Det som istället ofta utmäts är till exempel bilar, båtar, banktillgodohavanden och konst.

Slutsats: på grund av att du och din bror har egendomen i gemensam besittning behöver utmätningssökanden bevisa att egendomen faktiskt ägs av din bror. Egendomen i fråga ägs ju av dig, vilket gör att utmätningssökanden inte kommer att kunna styrka att egendomen är din brors. Därför kommer din egendom inte att utmätas om din bror hamnar hos kronofogden.

Hoppas att svaret är till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (532)
2021-05-07 Vad händer vid en utmätning?
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?

Alla besvarade frågor (92180)