Utmätning av hemmaboende ungdom

Hej! Jag har en dotter på 18 år som har hoppat av gymnasiet och inte har nån inkomst. Hon handlar ofta saker på faktura som hon inte kan betala. Det kommer påminnelsler och vi hjälper till så det inte går vidare. Nu har vi börjat tröttna och hon gömmer även sina påminnelser på sitt rum. Min fråga är; om det skulle gå så långt så hon hamnar hos Kronofogden och det blir tal om utmätning. Blir vi övriga i familjen drabbade då? Min man är inte hennes pappa. Det finns 2 barn till i hushållet. Kan våra saker bli utmätta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad som gäller kring utmätning av ett barn som bor hemma och är myndig. 


Regler för utmätning av hemmaboende ungdom

Huvudregeln för när någon utmätts är att det bara är dennes egendom som ska utmättas. När det sker en utmättning finns det dock bevisregler som används för att avgöra om egendomen ska anses tillhöra den betalningsskyldiga eller inte (4 kap. 17-19 §§ utsökningsbalken)

För barn som bor hemma så antas i regel att all egendom i bostaden tillhör föräldern. Detta gäller även barn som blivit myndiga om de inte har flyttat ut från föräldrahemmet och det inte har skett några andra "yttre förändringar" (NJA 1995 s. 416). Presumtionen kan dock brytas om man kan lägga fram bevisning som visar på att egendomen faktiskt tillhör barnet. Oftast handlar detta om kvitton eller annan skriftlig bevisning. Även viktigt att veta är att det oftast endast är värdefull egendom ska är lätt att sälja som utmätts t.ex. dyra smycken eller elektronik (5 kap. UB). 


Hur detta tillämpas i ditt fall

Om din dotter bor kvar där hon bott sedan innan hon blev 18 år och myndig och det inte skett några andra särskilda förändringar kan inte någon egendom i bostaden utmättas. Om det finns egendom i hemmet som mycket tydligt tillhör dottern eller hon har kvitton på saker som hon äger så kan det vara så att dessa saker utmätts. 


Om du vill läsa om mer kring egendom som kan vara i gemensam besittning och därmed bli föremål för utmätning finns här en länk där vidare läsning finns: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.6/322284.html 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar, 

Jacob ÅbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”