Utmätning av gåva hos den andra maken

Hej,

Min man har skulder som ligger hos kronofogden och dom har varit i vårat hem och utmätt lös egendom. Vi har inget äktenskapsförord. Kronofogden har dessutom tagit saker som uppenbarligen tillhör mig. Men det jag mest tänker på är en gåva jag fått av min förälder. Jag har överklagat utmätningen på denna lösa egendom och visat kvitton samt utdrag på min förälders konto att det är den som köpt detta. Men har fått avslag då kronofogden inte tycker att detta är tillräckligt med bevis. Hur ska jag ytterligare kunna påvisa att så är fallet? Hur ska jag kunna få tillbaka denna gåva? När man dessutom pratar med dom i telefon är dom otrevliga och kommenterar med personliga åsikter. Tycker detta är otroligt oprofessionellt. Kan man göra en JO anmälan?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag förklara två begrepp som används i dessa sammanhang. En gäldenär är den som är skyldig pengar, din man i fallet. En borgenär är den som gäldenären är skyldig pengar, alltså Kronofogden i detta fall.

Huvudregeln för utmätning är att all lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap 17 § utsökningsbalken). I ditt fall gäller det utmätning av makars egendom, då all egendom i er gemensamma besittning utgår man från att det tillhör gäldenären (4 kap 19 § utsökningsbalken).

För att egendomen inte ska utmätas krävs det att du gör det mer sannolikt att du är ägare till egendomen. Att du har visat kvitton och kontoutdrag kan vara tillräckligt om det framgår på kvittot vem som köpte gåvan. Jag vet inte riktigt vilken egendom det rör sig om, men dina föräldrar kanske har gett dig ett gåvobrev eller att du har gåvan försäkrad i ditt namn. Dessa typer av bevismedel är oftast starka och gällande mot borgenären.

Utmäts ändå gåvan har du, inom en månad, rätt att höra av dig till Kronofogden och väcka talan för att försöka få tillbaka tavlan. (4 kap 20 § utsökningsbalken)

Känner du dig felbehandlad av en myndighet kan du göra en JO-anmälan.

Vänliga hälsningar,

Malin NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”