Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären

2020-10-25 i Utmätning
FRÅGA
jag undrar om man kan utmäta motorcyckel från kronofogden, då min fru tog ett lån på den som ej är färdigbetald och ej kreditköp bara ett vanligt banklån,men att jag råkade stå kvar som ägare fast det är hennes ,motorcyckel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid utmätning regleras i utsökningsbalken (UB).

När det kommer till utmätning är huvudregeln att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Därmed får motorcykeln utmätas eftersom den tillhör din fru (gäldenären).

Det finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § första stycket UB). Det är inte tillräckligt att du står som ägare på egendomen för att motorcykeln inte ska kunna utmätas. För att du ska anses vara den rättmätiga ägaren krävs ytterligare omständigheter som styrker äganderätten, till exempel vem som betalat för bilen och reparationskostnader eller försäkringen och vem som huvudsakligen använder den.

Kronofogdemyndigheten kan med andra ord utmäta motorcykeln för din frus fordran trots att du står som ägare på motorcykeln.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (539)
2021-06-18 Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande

Alla besvarade frågor (93218)