Utmätning av fordon

Hej,

Jag har en bil värd ca 15.000 kr och kronofogden drar pengar från mig men det räcker inte så bilen kanske är intressant.

Jag har handikapp och kan inte ta mig nånstans utan bil, handla mat etc, har även p-tillstånd av den anledningen.

Kan de ta bilen när den har ett så lågt värde när jag blir låst utan den.

Närmsta butik/kiosk ligger 2 km från mitt hem, och jag har svårt att gå 100 meter.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med ditt svar!

Reglerna kring utmätning av egendom finns i utmätningsbalken.

Kronofogden har som huvudregel rätt att utmäta egendom till ett belopp av de skulder som finns. Det finns dock ett undantag som är ett skydd för den skuldbelagda. I 5 kap. utsökningsbalken finns det regler om egendom man får undandra utmätning på grund av att de krävs för att kunna leva ett vanligt liv, sådan egendom kallas för benficium. En bil kan gå under sådan egendom som kan undandras utmätning. För att en bil ska räknas som beneficium krävs det att den har ett skäligt värde, alltså att den inte är orimligt dyr, samt att den är nödvändig för att fortsätta personens vardag.

I ditt fall så kommer även hänsyn tas till att du har ett handikapp och är beroende av bilen för att kunna handla m.m. Då bilen inte har ett oskäligt högt värde skulle det mest troligt inte vara ett problem för dig att få behålla bilen som beneficium egendom. Sannolikt om man väger in ditt handikapp och bilens värde så kommer alltså bilen att räknas som beneficium och ej utmätas. Allt kommer dock bero på utredningen kronofogden gör och om de bedömer att bilen är av den art som kan gå under beneficium. Utifrån dina förutsättningar verkar det dock troligt att bilen inte skulle kunna bli utmätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo