Utmätning av fastighetsandel

2019-07-11 i Utmätning
FRÅGA
Äger en fastighet till 75%, vad händer om den som äger resterande 25% går i konkurs,? både privat och med enskild firma?.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom enskilda firmor inte är så kallade juridiska personer, kan de inte heller rättshandla eller äga saker. Det är istället den som driver den enskilda firman som äger sakerna som används av den enskilda firman, och genomför rättshandlingar. Svaret blir således detsamma i båda dina två frågor.

Fast egendom får utmätas (4 kap 24 utsökningsbalken). Även en utmätt andel av fast egendom kan på yrkande av sökanden, gäldenären eller någon annan delägare till fastigheten – det vill säga du, den andra ägaren och den som begärt utmätningen – Kronofogdemyndigheten förordna om att hela fastigheten ska säljas på exekutiv auktion (8 kap 8–9 § utsökningsbalken). Saken förutsätter att lagen om samäganderätt är tillämplig, vilket den är nu (1 § nämnda lag). Övriga delägare får då chansen att uttala sig. Försäljningen kan dock endast förhindras om synnerliga skäl föreligger – exempelvis om tillfällig lågkonjunktur gör att försäljningen kommer inbringa ovanligt lågt belopp – eller om fastigheten istället kan klyvas till flera (6–7 § lagen om samäganderätt). Säljs hela fastigheten, har du givetvis rätt att få din andel av köpeskillingen.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (405)
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?
2019-11-21 Utmätning av bil som tillhör tredje man
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Alla besvarade frågor (75520)